Arbetstid

Arbetstid är den tid som du använder till att arbeta eller som du är tillgänglig för arbetsgivaren. Resan mellan ditt hem och din arbetsplats är vanligen inte arbetstid. Arbetstiden varierar mellan olika branscher. Enligt lagen är den ordinarie arbetstiden, alltså den normala arbetstiden, högst 8 timmar i dygnet och 40 timmar i veckan.

I kollektivavtalen har man vanligen kommit överens om en kortare arbetstid.

Flexibel arbetstid betyder att du kan komma till jobbet och gå från jobbet vid olika tider. Det kallas också flextid. Arbetet kan börja till exempel mellan klockan 7–9 och sluta klockan 16–18.

Skiftarbete, periodarbete och nattarbete

Arbetet kan också vara skiftarbete eller periodarbete.

Vid skift- och periodarbete arbetar man ofta på natten.

Nattarbete görs mellan klockan 23 och 6. Vid skift- och periodarbete kan du ha olika arbetsskiften. Till exempel på ett sjukhus har man morgonskift, kvällsskift och nattskift.

Arbetstidslagen begränsar arbete på natten, eftersom nattarbete är tyngre än dagarbete. Därför måste arbetsgivaren ordna hälsokontroll för sina arbetstagare som har nattarbete. Nattarbete är tillåtet bara i vissa jobb och vissa situationer. Till exempel personer under 18 år får vanligen inte arbeta på natten.

Om du har nattarbete eller skiftarbete, får du vanligen en särskild ersättning, alltså ett nattillägg. Du hittar beloppen för nattillägg och skifttillägg och annan information om skiftarbete i kollektivavtalet för din bransch.

Arbetsskiftslista

Du har rätt att i förväg få en arbetsskiftslista, alltså en arbetsskiftsförteckning, av arbetsgivaren. I arbetsskiftslistan ser du

  1. vilken tid ditt arbetsskift börjar
  2. vilken tid ditt arbetsskift slutar
  3. dagliga vilotider, alltså raster
  4. lediga dagar

Du har rätt att få arbetsskiftslistan i god tid, senast en vecka innan arbetsveckan börjar.

Om du jobbar enligt en arbetsskiftslista, spara kopior av arbetsskiftslistorna. Om arbetsskiftslistan ändras, anteckna förändringarna.

Kontrollera på listan om du har fått rätt lön.

Merarbete och övertidsarbete

Om det finns mycket arbete, kan arbetsgivaren be dig arbeta mertid eller övertid. Du måste inte säga ja till merarbete eller övertid.

Merarbete är det extra arbete som du gör utöver den arbetstid ni har kommit överens om i arbetsavtalet. Merarbete får inte vara mer än den ordinarie arbetstiden, alltså 8 timmar om dagen och 40 timmar i veckan enligt lagen. För merarbete ska du få minst samma lön som för annat ordinarie arbete.

Övertid är arbete som du gör utöver den ordinarie arbetstiden. För övertid måste du få förhöjd lön. Om du arbetar mer än 8 timmar per dygn, får du mer i lön på följande sätt:

  • de 2 första arbetstimmarna: 50 procent mer i lön
  • de följande arbetstimmarna: 100 procent mer i lön, du får alltså två gånger mer pengar.

Om du arbetar mer än din veckoarbetstid, alltså 40 timmar, ska du få 50 procent högre lön för den arbetstid som överstiger 40 timmar.

Du och din arbetsgivare kan också komma överens om att du byter lönen för merarbete och övertid mot lediga dagar med lön.

Om du har periodarbete och jobbar övertid gäller särskilda regler.

Också i kollektivavtalet har man kanske kommit överens om andra regler för övertiden.