Arbetarskyddsval 1.11–31.12.2021

Det är viktigt för arbetsplatsernas intressebevakning att man väljer arbetarskyddspersoner till arbetsplatserna. Arbetarskyddsvalet ordnas vartannat år i november–december.

Arbetsplatser med minst tio arbetstagare ska utse en arbetarskyddsfullmäktig och två ersättare, samt ett överenskommet antal arbetarskyddsombud.

Enligt lagstiftningen är arbetarskyddsvalet alltid en arbetsplatsspecifik fråga, och alla arbetstagare på arbetsplatsen får delta i valet oberoende av om de är medlemmar i en fackförening.

Industrifackets arbetsplatser följer valanvisningen för industrin och servicebranscherna, som centralorganisationerna kommit överens om 2019. Anvisningen är avsedd att användas vid de praktiska arrangemangen vid val av arbetarskyddsfullmäktige och ersättare. Anvisningen kan också användas vid val av arbetarskyddsombud och medlemmar i arbetarskyddskommissionen.

Till anvisningen för arbetarskyddsvalet.

Valmaterial finns häs.