Infopaket om teknologiindustrins kollektivavtalsuppgörelse 2017-2020

Här hittar du Telknologiindustrins och Industrifackets gemensamma infopaket om kollektiavtalsuppgörelsen för 8.11.2017–31.10.2020.

Öppna infopaketet genom att trycka här: TESInfo 2017_SV_16112017