Lön för sjukdomstid

Enligt arbetsavtalslagen har en arbetstagare rätt till full lön för dagen då denne insjuknar och därpå följande nio vardagar, då arbetsförhållandet varit i kraft en månad. En del kollektivavtal har en karensdag. Om arbetsförhållandet varit i kraft mindre än en månad, kan hälften av lönen betalas för dessa dagar.

Kollektivavtalen har vanligen bättre förmåner, så kontrollera kollektivavtalet i din bransch i fall av en eventuell karens och hur förmåner bestäms. Du kan även fråga förtroendemannen på din arbetsplats eller ringa fackets journummer för rådgivning i arbetsförhållanden 020 690 447.