Pälsproduktionsbranschen

Bestämmelserna i kollektivavtalet för pälsdjursfarmningsbranschen följs i alla medlemsföretag i pälsdjursfarmningsbranschen i Landsbygdens Arbetsgivarförbundt och i arbetstagarnas anställningsförhållanden.

I branschen jobbar cirka 120 av Industrifackets medlemmar.

Avtalsexpert

Tolkningsanvisningar för kollektivavtalet ges av avtalsexpert Riikka Vasama, 020 774 1213 eller 0400 484 528, [email protected]