Dina intressen bevakas

Industrifacket bevakar dina intressen i 34 avtalsbranscher. Facket förhandlar fram kollektivavtal för branscherna, dvs. arbetsvillkor för respektive bransch. Dessa gäller till exempel löner, arbetstider, semestrar och övriga frågor som är viktiga för arbetstagaren. Facket övervakar sina medlemmars intressen på arbetsplatser och ser till att medlemmarna rättigheter realiseras i arbetslivet.

Ännu mera än tryggheten om du blir arbetslös

Industrifacket hjälper i alla frågor som gäller anställningsförhållanden. På din egen arbetsplats har facket representation genom förtroendemannen. Ta alltså modigt upp olika frågor med hen.

Genom att gå med i facket säkrar du att du får förtroendemannens hjälp och även övriga tjänster. Du får rådgivning för anställningsförhållandet och hjälp av fackets egna jurister, om allt inte löper som det ska på arbetsplatsen. Du får även förmåner som är värda reda pengar, utbildning, semestermöjligheter och mycket annat.

Bli en del av framtiden inom din bransch och gå med som medlem

Du uppskattar väl ditt yrke och vill att även andra ska uppskatta det? Du vill säkert även förbättra arbetsvillkoren inom din bransch och uppskattar att spelregler följs i arbetsförhållanden?

Ju fler medlemmar Industrifacket har, desto bättre möjligheter finns det att förbättra arbetsvillkoren. Medlemmarna ger facket en stark ställning vid förhandlingar.

Kom också ihåg att medlemsavgiften är avdragsgill i beskattningen. Det är ingen stor avgift mot att du har en trygghet i fall att du blir arbetslös eller i fall av eventuella övriga problem.

Är du studerande?

Även en studerande drar nytta av att höra till Industrifacket. Ett studerandemedlemskap är avgiftsfritt och facket erbjuder dig även ett medlemskap i De yrkesstuderandes förbund i Finland SAKKI ry.

Om du förvärvsarbetar vid sidan av studierna, gå med som betalande medlem i Industrifacket, eftersom du då intjänar arbetsvillkoret i fall av arbetslöshet. Arbetsvillkoret ska fyllas för att du ska få inkomstrelaterad dagpenning. Arbetsvillkoret innefattar ett krav om att personen ska ha arbetat under en viss tid under en viss tidsperiod före arbetslösheten.