Skogsbranschen

Bestämmelserna i skogsbranschens kollektivavtal tillämpas på arbetstagare som arbetar i anställningsförhållanden till medlemmar i Landsbygdens Arbetsgivareförbund, Privatskogsbrukets Arbetsgivare och Forststyrelsen med tillverkning av trävaruprodukter, skogsvårds- och skogsförbättringsarbete, övrigt skogsarbete, flottning, samt i arbeten som har anknytning till dessa arbeten.

I branschen jobbar cirka 1 700 av Industrifackets medlemmar.

Industrifackets app Hermes

Den flerspråkiga appens språkversionegör det lättare att kommunicera, om arbetstagaren och arbetsgivaren pratar olika språk.

Appen fungerar på följande språk: finska, svenska, engelska, ukrainska, ryska, polska, estniska, rumänska och vietnamesiska.

Information om branschvisa arbetsvillkor på följande språk:

  • Lantbruksbranschen ⇒ finska, svenska, engelska, ukrainska, ryska
  • Trädgårdsbranschen ⇒ finska, svenska, engelska, ukrainska, ryska, vietnamesiska
  • Skogsbranschen ⇒ finska, svenska, engelska, ukrainska, ryska
  • Plantskolebranschen ⇒ finska, svenska, engelska, ukrainska, ryska
  • Teknologiindustrin ⇒ finska, svenska, engelska, ukrainska, ryska, polska, estniska, rumänska

Om du laddade ner appen före uppdateringen ska du uppdatera appen. Kontrollera behovet av uppdatering i din appbutik.

Ladda ned Industrifackets app Hermes här.

Avtalsexperter

Avtalsexperten Jari Sirviö, 020 774 1211 eller 0400 361 925, [email protected]

Avtalsexperten Mirjami Suikki, 020 774 1106 eller 0400 515 941, [email protected]