Skogsbranschen

Bestämmelserna i skogsbranschens kollektivavtal tillämpas på arbetstagare som arbetar i anställningsförhållanden till medlemmar i Landsbygdens Arbetsgivareförbund, Skogsindustrin rf, Privatskogsbrukets Arbetsgivare och Forststyrelsen med tillverkning av trävaruprodukter, skogsvårds- och skogsförbättringsarbete, övrigt skogsarbete, flottning, samt i arbeten som har anknytning till dessa arbeten.

I branschen jobbar cirka 1 700 av Industrifackets medlemmar.

Mobiltelefonappen Hermes

Mobiltelefonappen Hermes, som Industrifacket tagit fram, har nu introducerats i appbutikerna. Den avgiftsfria applikationen är avsedd för arbetstagare och arbetsgivare inom jord- och skogsbrukssektorerna.

Den globalt unika appen ger tillförlitlig information om arbetslivets regler och livet i Finland. Innehållet är identiskt i alla fem språkversionerna. Språken är svenska, finska, engelska, ukrainska och ryska.

Avtalsexperter

Avtalsexperten Jari Sirviö, 020 774 1211 eller 0400 361 925, [email protected]

Avtalsexperten Mirjami Suikki, 020 774 1106 eller 0400 515 941, [email protected]