Skogsbranschen

Bestämmelserna i skogsbranschens kollektivavtal tillämpas på arbetstagare som arbetar i anställningsförhållanden till medlemmar i Landsbygdens Arbetsgivareförbund, Skogsindustrin rf, Privatskogsbrukets Arbetsgivare och Forststyrelsen med tillverkning av trävaruprodukter, skogsvårds- och skogsförbättringsarbete, övrigt skogsarbete, flottning, samt i arbeten som har anknytning till dessa arbeten.

I branschen jobbar cirka 1 700 av Industrifackets medlemmar.

Avtalsexpert

Funktionären som ansvarar för kollektivavtalet är avtalsexperten Jari Sirviö, 020 774 1211 eller 0400 361 925, [email protected]