Är du förtroendevald – sök med till arbetshandledningen

“När du får säga och bli hörd. När du får dela med dig av dina tankar med andra. När du vågar lita på och vara värd att lita på. När du vet att du blir förstådd. När du får tid för dig själv.”

Ovan ser du några uttalanden om arbetshandledningens behållning för de förtroendevalda .

Industrifackets arbetshandledning för förtroendevalda inleds igen i oktober–november på sju orter och i Teams. De förtroendevalda får arbetshandledning under cirka tio träffar. Beroende på gruppen börjar arbetshandledningen på senhösten och slutar i maj med alla gruppers gemensamma Voima-veckoslut.

Deltagandet i arbetshandledningen och Voima-veckoslutet är avgiftsfritt. Förbundet ersätter dessutom skäliga resekostnader. Arbetshandledningen ordnas under vardagskvällar i centrala lägen som är lätta att nå. En arbetshandledning tar 1,5–3 timmar beroende på gruppens storlek.

Arbetshandledningen kräver engagemang. Gruppens sammansättning ändras inte mitt i handledningsprocessen, så reservera din plats endast om du deltar från början av processen till slutet av den. Naturligtvis kan det bli individuella frånvaron, men i princip kräver vi engagemang.

Vid anmälan kan du välja mellan två Teams-tider som passar dig för att lyssna på kort vad arbetsledningen i korthet handlar om. Efter infon kan du fundera på om det är en lämplig stund för dig att delta i handledningen.

Må bättre och hitta ny iver för ditt förtroendeuppdrag!

Arbetshandledningsgrupperna startar på följande orter:

  • Helsingfors,
  • Rovaniemi,
  • Tammerfors,
  • Åbo,
  • Kuopio,
  • Lahtis,
  • Seinäjoki (tvåspråkig instruktör) samt
  • två distansgrupper, på finska och svenska.

När du anmäler dig ska du välja vilken grupp du vill delta i.

Infotillfällena i Teams hålls onsdag 27.9 och onsdag 4.10 kl 17.00.

Anmäl dig senast 22.9 via denna länk

Mer information ger Tanja Mettovaara 050 303 9280. Ring om du funderar ens lite på om arbetshandledning skulle vara din grej!