Vanliga frågor om organisering

Hur skiljer sig organisering från medlemsrekrytering?

Målet med medlemsrekrytering är att genom olika åtgärder få fler medlemmar i facket. Målet med organisering är i sin tur att skapa en bestående aktivitetsmodell, där medlemsrekrytering är en fast del av den verksamheten.

Hurudan är en organiserad arbetsplats?

En organiserad arbetsplats har en organiseringsgrad på över 85% och av dem ska en tredjedel vara aktivt med i verksamheten. Fackklubben representerar alla arbetstagare på arbetsplatsen och klarar av att leda
ett målinriktat och systematiskt samarbete. Arbetsplatsen har förtroendevalda som har gått de utbildningar som krävs för att sköta sina uppdrag. På arbetsplatsen förs lokal intressebevakning och görs lokala avtal. Kontakten till den lokala fackavdelningen är tät.

Vad gör en organiserare?

Organiseraren hjälper arbetstagarna att organisera sig och utöva sina grundläggande rättigheter för att uppnå sina egna mål. Grundprincipen för organiseringsarbete är att man inte sköter intressebevakningen för någon annan, utan att man hjälper folk att göra det själv och samtidigt utveckla sig till kunniga fackaktiva.

Vem kan bli organiserare?

Alla som är beredda att lära sig nytt och utveckla sig kan bli organiserarare. En bra organiserare visar sitt kunnande genom sina handlingar. En av de viktigaste principerna vad gäller organiseringsarbetet är att det är handlingarna, och inte det man säger som spelar någon roll.

Vad är det som händer under en organiseringskampanj?

Allra först kartlägger arbetstagarna så att man på papper har dem uppskrivna enligt avdelning och arbetsskift. Man diskuterar med arbetstagarna om hur de tycker att arbetsplatsen kunde förbättras.
Samtidigt lönar det sig att fundera över vilken arbetsgivarens inställning är till facket. Man söker fram de arbetstagarna som förbinder sig till fackets verksamhet och samtidigt gör man naturligtvis också gör aktiv
medlemsrekrytering. Man grundar en verkstadsklubb och ordnar tillsammans med fackavdelningen val av förtroendemän. Man inleder förhandlingar med arbetsgivaren om frågor som är viktiga för arbetstagarna
och skapar en fungerande dialog med arbetsgivaren och en modell för samarbete. Slutresultatet av kampanjen är att arbetstagarna vill utveckla den egna arbetsplatsen och deltar i fackets verksamhet på arbetsplatsen.

Vad är så kallade 1:1-samtal?

Organiseringssamtal, det vill säga ett sätt som man under kampanjen har lärt sig att diskutera med arbetstagarna kallas 1:1-samtal. Organiseringsdiskussionerna har alltid en på förhand bestämd målsättning och plan.