Lön, naturaförmåner och avlöningsperiod

Lön

Finland har ingen lag som stadgar lönebeloppet, utan det avtalas i kollektivavtal som fackförbunden avtalat om eller i arbetsavtalet. En arbetstagare kan inte avtala om en lägre lön än vad som avtalats i branschens kollektivavtal.

Lönen kan indelas i grundlön och olika lönetillägg. Grundlönen kan betalas som månads-, tim- eller ackordlön. Tilläggen kan bestå av till exempel kvällsarbete, arbete under en ledig dag eller övertidsarbete. Tiläggen är olika i olika branscher.

Kontrollera alltid vilken lön du ska ha i kollektivavtalet för din bransch. Som medlem i Industrifacket kan du fråga om råd av förtroendemannen på din arbetsplats eller av facket.

Löneutbetalning

En arbetstagare med månadslön ska betalas lön en gång per månad och en timanställd eller veckoanställd med två veckors intervall. Då lönedagen infaller under en helgdag, självständighetsdagen eller 1:a maj, midsommar- eller julafton eller söckenhelg utbetalas lönen föregående vardag. Då ett anställningsförhållande upphör ska lönen och semesterpremien betalas omgående. Om denna löneutbetalning fördröjs, ska arbetsgivaren betala så kallad väntetidslön, dock för högst sex dagar.

Vid löneutbetalningen ska arbetstagaren få en lönespecifikation, dvs. en löneremsa, där grundlönen, olika lönetillägg, naturaförmåner, övertidsersättning, dagpenning och övriga ersättningar, semesterlön samt socialskydds- och pensionsavgifter samt eventuell avgift till fackförbund framgår.

Naturaförmåner

Som naturaförmåner anses förmåner som arbetsgivaren bekostar för arbetstagare och är värda pengar, och som avtalats till en del i lönen eller i stället för lön. Sådana förmåner är till exempel bilförmån, näringsförmån såsom lunchsedlar, telefonförmån eller bostadsförmån. Förmånerna kan även bestå av olika varor eller tjänster. Skattestyrelsen fastställer varje år värdet på naturaförmånerna. Naturaförmånernas beskattningsvärde är löneinkomst, och beskattas på samma sätt som normal penninglön.