Nya kollektivavtal i fyra branscher inom primärproduktionen

Industrifackets beslutsfattande organ har godkänt avtalsuppgörelserna med Landsbygdens arbetsgivareförbund LAF för fyra avtalsbranscher. Avtalen för landsbygdsnäringarna, trädgårdsbranschen, pälsproduktionsbranschen samt grön- och miljöbyggnadsbranschen gäller för tidsperioden 1.2.2023-31.1.2025.

De allmänna lönehöjningarna genomförs i form av lönepåslag i cent från och med 1.3.2023 och 1.3.2024. De löner enligt lönetabell som betalas ut till nya anställda höjs på samma sätt.

Dessutom betalas år 2024 en engångsersättning i euro till tillsvidareanställda och visstidsanställda. Tilläggen höjs från och med 1.3.2023 med sex procent.

Den första allmänna förhöjningen 1.3.2023 eller första löneperiod efter datumet är följande:
– landsbygdsnäringarna 0,35 euro / timme
– trädgårdsbranschen 0,35 euro / timme
– pälsproduktionsbranchen 0,36 euro / timme
– grön- och miljöbyggnadsbranschen i huvudstadsregionen 0,40 euro, i I-området 0,38 euro/ timme och II-området 0,37 euro/ timme.

Löneförhöjningarna i avtalet innebär att det är framför allt de lägst avlönade arbetstagarnas löner som höjs mest i proportion. Säsongsarbete, som kännetecknar branscherna, har beaktas i löneuppgörelsen. Förhöjningen motsvarar 6 procent i allmänna löneförhöjningar och helheten omkring 7 procent i enlighet med den allmänna linjen.

Mer information om förändringarna i innehållet i de olika avtalen och mer information om de branschvisa löneuppgörelserna kan snart läsas på landsbygdsnäringarnas, trädgårdsbranschens, pälsproduktionsbranschens och grön- och miljöbyggnadsbranschens sidor på Industrifackets webbplats.

Industrifacket och Landsbygdens arbetsgivareförbund har även gjort om strukturen och uttrycket i avtalen så att de ska vara tydligare. Avsikten med förnyelsen är att kollektivavtalet ska gå lättare att tolka på arbetsplatsen.  De nya kollektivavtalen publiceras på olika språk på avtalsbranschernas sidor så snabbt som möjligt.

De medlemmar i Industrifacket som arbetar i förbundets avtalsbranscher kommer inom den närmaste tiden att få mer information om den löneförhöjningarna och förändringarna i arbetsvillkoren i den egna branschen per e-post.