Nytt kollektivavtal i timmerhusbranschen

Industrifacket har godkänt avtalsuppgörelsen i förhandlingarna om kollektivavtalet för timmerhusindustrin. Det nya avtalet trädde i kraft 1.3.2024 och gäller fram till 31.5.2025. Avtalet innehåller en skrivelse om möjligheten till ett så kallat optionsår. Om man inte når en överenskommelse före 30.4.2025 kommer avtalet att löpa ut 31.5 utan att det måste sägas upp.

Industrifackets avtalspart är Snickeriföretagarna rf.

Hustillverkaren Kannustalo kommer att tillämpa kollektivavtalet för timmerhusindustrin från och med mars 2024.

Det nya kollektivavtalet innehåller även förbättringar i ersättningen och friheterna för personalrepresentanter. Dessutom förbättrades villkoren för söckenhelgernas och medeltimlönens del. Utjämningsperioden för tillfälliga arbetsscheman förlängdes en aning efter arbetsgivarnas önskemål.

Löneförhöjningar 2024

Allmänt lönepåslag

Personal som arbetar inom tillämpningsområdet kommer att tilldelas en löneförhöjning på 3,95 % från och med löneperioden som inlleds 1.3.2024.

Tidlönerna i enlighet med 12 § i kollektivavtalet stiger med 3,95 % från 1.3.2024.

Skiftestillägg, helgtillägg osv.

Skiftes-, kvälls-, och lördagstillägg stiger med 3,95 % från och med 1.3.2024.

Lönen för studerande på läroavtal stiger med 3,95 % från och med 1.3.2024.

Lönepost av engångsnatur 2024

Arbetstagaren får en lönepost av engångsnatur på 305 euro. Den betalas i samband med första löneutbetalningen i september 2024. Engångsbetalningen går till arbetstagare vars anställning börjat senast 1.3.2024 och fortfarande är i kraft vid utbetalningsdagen. För deltidsanställdas del räknas summan ut utgående från förhållandet mellan avtalad arbetstid och full arbetstid.

Löneförhöjningar 2025

Parterna kommer senast 30.4.2025 överens om löneförhöjningar som införs 1.6.2025 eller första löneutbetalning efter datumet. Om parterna inte når en överenskommelse om lönepåslaget före 30.4.2025 kommer avtalet att löpa ut 31.5.2025.