Nytt kollektivavtal i skogsbranschen

Industrifackets styrelse har den 26 april godkänt avtalsuppgörelsen om ett nytt kollektivavtal för skogsbranschen. Industrifacket förhandlar om avtalet med Privatskogsbrukets arbetsgivare, Landsbygdens arbetsgivareförbund, Forststyrelsen och Skogsbrukets arbetsgivare. Avtalsuppgörelsen stod klar den 15 april.

Avtalsperioden för det nya kollektivavtalet är 1.2.2024–31.1.2026. Förhandlingarna om löneuppgörelsen för år 2025 ska vara klara senast 31.1.2025. Om parterna inte når en överenskommelse kan avtalet sägas upp omedelbart.

Lönerna höjs inledningsvis från och med 1.5.2024 genom en allmän lönehöjning på 45 cent/timme. Löneförhöjningen genomförs i form av en nivåhöjning utan erfarenhetsbundna tillägg eller personliga lönedelar.

Mer information om avtalsuppgörelsen finns här (på finska). Kolelktivavtalet publiceras i sin helhet på avtalsbranschens sida på Industrifackets webbplats.