Industrifackets teknologisektor inledde kollektivavtalsförhandlingarna

Teknologisektorns kollektivavtalsförhandlingar mellan Industrifacket och Teknologiindustrins arbetsgivare rf. inleddes ifag med att parterna träffades och bytte de så kallade texterna, det vill säga önskemålen för substansinnehållet i kollektivavtalet.

Följande steg är att parternas förslag behandlas i mindre arbetsgrupper. Själva föhandlingarna fortsätter med ett möte mellan förhandlingsdelegationerna 25.11.

Förhandlingarna gäller kollektivavtalen för teknologiindustrin, malmgruvorna, plåt- och industriisoleringsbranschen samt avtalsbranschen teknisk service och tekniskt underhåll.

Inledningsvis berör förhandlingarna anställningsvillkoren för runt 115 000 arbetstagare.

Industrifackets arbetsmarknadschef Jyrki Virtanen och sektorchefen för kemisektorn, Toni Laiho, förklarar läget inför kollektivavtalsförhandlingarna i Tekijäs artikel.