Kollektivavtalsförhandlingarna inom skogsbranschen har inletts

Kollektivavtalet för skogsbranschen löpte ut 31.1.2024 och förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal har inletts.

Skrivningarna i det tidigare kollektivavtalet tillämpas fram till att ett nytt avtal träder i kraft.

Bestämmelserna i skogsbranschens kollektivavtal tillämpas på arbetstagare som arbetar i anställningsförhållanden till medlemmar i Landsbygdens Arbetsgivareförbund, Skogsindustrin rf, Privatskogsbrukets Arbetsgivare och Forststyrelsen med tillverkning av trävaruprodukter, skogsvårds- och skogsförbättringsarbete, övrigt skogsarbete, flottning, samt i arbeten som har anknytning till dessa arbeten.