Suorajakelua koskeva työehtosopimus

Suorajakelua koskeva työehtosopimus koskee Medialiiton jäsenyritysten palveluksessa olevia suorajakelun työntekijöitä ja heidän työehtojaan. Työehtosopimusta ei sovelleta toimihenkilöihin. Työehtosopimuksen soveltamispiiriin kuuluu kaikki suorajakeluyritysten liiketoimintaan liittyvä työ mukaan lukien lajittelu ja muu jakamiseen olennaisesti liittyvä työ.

Työehtosopimuksen soveltamisala on sama kuin Suomen Mainosjakajien Etujärjestö ry:n ja Suoramainonnan ja kaupunkilehtien erillisjakelun yhdistys ry:n osoitteettomien lähetysten erillisjakelua koskeva työehtosopimuksen soveltamisala.

Sopimusvastaava

Työehtosopimuksesta vastaava toimitsija on sopimusasiantuntija Martti Paavilainen, 020 774 1227 tai 050 439 7877, [email protected].