Suorajakelua koskevan työehtosopimuksen neuvottelutulos

Teollisuusliiton ja Medialiitto hallinnot ovat hyväksyneet suorajakeluun työehtosopimuksen. Sopimuskausi on 1.3.2023–28.2.2025.

Palkankorotukset vuonna 2023

Yleiskorotuksen suuruus ja ajankohta

Palkkoja korotetaan 3,65 prosenttia 1.4.2023. Vähimmäistuntipalkkaa korotetaan 7,93 euroon tunnissa.

Palkankorotukset vuonna 2024

Yleiskorotuksen suuruus ja ajankohta

Palkkoja korotetaan 2,35 prosenttia 1.5.2024. Vähimmäistuntipalkkaa korotetaan 8,12 euroon tunnissa.

Alan palkkoja korotetaan yllä mainitun mukaisesti. Suorajakeluun ei sovittu kertakorvausta, mutta kertakorvauksen vaikutus on huomioitu palkankorotusten ajankohdan aikaistuksilla. Sopimuskauden palkkataso siis myötäilee yleistä linjaa.

Tekstimuutokset

90 % alennettu aloituspalkka poistuu työehtosopimuksesta kokonaan. Perustetaan työryhmä, joka vuoden 2023 loppuun mennessä laatii työajan mitoitukseen ohjeistuksen. Työryhmä myös selvittää lajitteluun käytetyn ajan.