Aineistot ja lomakkeet

Voidaksesi käyttää pdf-lomakkeita, tarvitset Acrobat reader -ohjelman.

Voit tilata materiaaleja materiaalintilauslomakkeella, puhelimitse 020 774 1026 tai sähköpostilla postitus@teollisuusliitto.fi.

Jäseneksi liittyminen

Ruudulla täytettävä ja tulostettava pdf-lomake. HUOM!  Liittymislomake on lähettävä postitse: Teollisuusliitto/Jäsenpalvelut, PL 107, 00531 Helsinki

Helpoiten liittyminen onnistuu täällä.

Opiskelijajäseneksi voit liittyä tästä.

Jäseneksi voit liittyä myös sähköisesti

Esitykset valtuustolle

Työehtoasiat

Järjestötoiminta

Opiskelijat

Koulutustoiminta

Luottamusmiesvaalit

Förtroendemannaval

Tilaa luottamusmiesvaalien materiaali puh. 020 774 1026 tai postitus@teollisuusliitto.fi.

Työympäristö

Ilmoitus työnantajalle työssä koetusta häirinnästä (selvityspyyntö työnantajalle Työsuojeluhallinnon verkkopalvelussa olevalla lomakkeella)

Työsuojeluvaalit

Lomakkeet voi täyttää Adoben Acrobat Reader -ohjelmalla ja tulostaa.

Arbetarskyddsval

Työttömyysturva

Perhevapaa

Perhevapaan hakemuslomakkeet (tulostettavia pdf-tiedostoja SAK:n verkkopalvelussa)