Aineistot ja lomakkeet

Voidaksesi käyttää pdf-lomakkeita, tarvitset Acrobat reader -ohjelman.

Voit tilata materiaaleja materiaalintilauslomakkeella, puhelimitse 020 77 41026 tai sähköpostilla postitus(at)metalliliitto.fi.

Jäseneksi liittyminen

Ruudulla täytettävä ja tulostettava pdf-lomake. HUOM!  Liittymislomake on lähettävä postitse: Metallityöväen liitto/Jäsenrekisteri, PL 107, 00531 Helsinki

Jäseneksi voit liittyä myös sähköisesti

Esitykset valtuuston syyskokoukselle

Teollisuusliiton valtuuston sääntömääräinen syyskokous pidetään 18.­19.12.2017. Esityksiä valtuustolle voivat tehdä ammattiosastot. Esitykset tehdään kirjallisesti ja niissä on oltava ammattiosaston kahden nimenkirjoittajan allekirjoitukset. Esitysten tulee olla perillä 18.10.2017 mennessä.

Esitykset lähetetään osoitteella Teollisuusliitto ry / Hallitus, PL 107, 00531 Helsinki.

Jos esitys lähetetään poikkeuksellisetsi sähköpostitse (metalli.posti(at)metalliliitto.fi) on esitys lisäksi lähetettävä allekirjoitettuna myös kirjeitse.

Työehtoasiat

Järjestötoiminta

Koulutustoiminta

Luottamusmiesvaalit

Ruotsinkieliset

Tilaa luottamusmiesvaalien materiaali puh. 020 77 41026 tai postitus(at)metalliliitto.fi.

Työympäristö

Ilmoitus työnantajalle työssä koetusta häirinnästä (selvityspyyntö työnantajalle Työsuojeluhallinnon verkkopalvelussa olevalla lomakkeella)

Työsuojeluvaalit

Lomakkeet voi täyttää Adoben Acrobat Reader -ohjelmalla ja tulostaa.

Työttömyysturva

Perhevapaa

Perhevapaan hakemuslomakkeet (tulostettavia pdf-tiedostoja SAK:n verkkopalvelussa)