Oppaita ja muita julkaisuja

Oppaita

Fudut vai? – muutosneuvotteluoppaan
Sa du sparken? – Guide för omställningsförhandlingar
Sacked, huh? – Guide for Change Negotiations

Teollisuusliiton, Ammattiliitto Pron ja YTN:n lakipalvelut ovat julkaisseet uuden Fudut vai? -muutosneuvotteluoppaan, joka sisältää käytännön ohjeita muutosneuvotteluja varten. Oppaasta hyötyvät kaikki jäsenet, mutta erityisesti luottamushenkilöt.

Yhdessä enemmän – Neuvottelu, sopiminen ja kehittäminen viestintäalan työpaikalla

Oppaan tarkoituksena on tarjota työpaikoille väline, jonka avulla etenkin uudet luottamushenkilöt voivat yhdessä yrityksen johdon kanssa perehtyä työpaikan toimintaan ja sopia keskinäisen yhteistoimintansa kehittämisestä. Opas sopii muillekin työelämän kehittämisestä ja työpaikan yhteistoiminnan muodoista kiinnostuneille.

Uppnå mera tillsammans –  Förhandla, avtala och utveckla på arbetsplatserna i mediebranschen

Avsikten med den här handboken är att erbjuda arbetsplatserna ett redskap, med hjälp av vilken speciellt nya förtroendepersoner tillsammans med företagets ledning kan fördjupa sig i arbetsplatsens verksamhet och komma överens om att utveckla sitt samarbete. Handboken lämpar sig även för andra som är intresserade av att utveckla arbetslivet och av samarbetsformer på arbetsplatsen.

Uuden luottamusmiehen käsikirja 2023
Handbok för ny förtroendeman 2023

Oppaassa käydään läpi, mistä uuden luottamusmiehen on hyvä aloittaa. Lisäksi tarkastellaan muun muassa luottamusmiehen oikeuksia ja velvollisuuksia, koulutuksia ja mistä kannattaa etsiä tietoa.