Oppaita ja muita julkaisuja

Oppaita

Yhdessä enemmän – Neuvottelu, sopiminen ja kehittäminen viestintäalan työpaikalla

Oppaan tarkoituksena on tarjota työpaikoille väline, jonka avulla etenkin uudet luottamushenkilöt voivat yhdessä yrityksen johdon kanssa perehtyä työpaikan toimintaan ja sopia keskinäisen yhteistoimintansa kehittämisestä. Opas sopii muillekin työelämän kehittämisestä ja työpaikan yhteistoiminnan muodoista kiinnostuneille.