Työsopimus

On huomattavasti helpompaa aloittaa työt, kun perusasiat työsopimuksesta ovat selvillä. Työsopimuksessa määritellään palkkasi, vapaapäiväsi ja työsuhteeseen liittyvät mahdolliset edut.

Työsopimus on aina työnantajan ja työntekijän välinen sopimus, jossa työntekijä sitoutuu tekemään työnantajalle työtä tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa vastaan. Työsopimus voi olla voimassa toistaiseksi tai määräajan. Työsopimus voidaan tehdä määräaikaiseksi vain perustellusta syystä.

Työsopimus kirjallisena

Työsopimus kannattaa aina tehdä kirjallisesti, mutta sen voi tehdä myös suullisesti tai sähköisesti. Joissakin työehtosopimuksissa on sovittu, että sopimus on tehtävä kirjallisesti.

Sinänsä lain mukaan työsopimus on yhtä pätevä, olipa se tehty suullisesti, kirjallisesti tai sähköisesti. Silti suullisessa sopimuksessa on aina ongelmana se, että ajan mittaan sovittujen asioiden muistaminen voi olla vaikeaa tai sopijat voivat muistaa asiat eri tavoin.

Työsopimukset kannattaa säästää, sillä niistä voit tarkistaa tarpeellisia tietoja esimerkiksi työvoimatoimiston kanssa asioidessasi tai laatiessasi ansioluetteloa.

Sekä sinulle että työnantajalle oma kappaleensa

Työsopimuksia on kaksi kappaletta, joissa on sama sisältö. Toinen jää sinulle, toinen työnantajalle.

Sinun kannattaa myös antaa luottamusmiehen tarkistaa, että sopimuksesi on tehty oikein.

Nämä asiat työsopimuksessa pitää olla

 1. Työnantajan nimi, yritystunnus ja liikepaikka, sekä työntekijän nimi, henkilötunnus ja kotipaikka.
 2. Mahdollinen koeaika ja sen pituus.
 3. Työsopimuksen voimassaolo ja tieto siitä, onko kyse toistaiseksi voimassaolevasta vai määräaikaisesta työsopimuksesta.
 4. Määräaikaisessa sopimuksessa työsuhteen kesto ja peruste määräaikaisuudelle.
 5. Työn aloittamisajankohta.
 6. Tieto siitä, missä työt tehdään.
 7. Työtehtävät.
 8. Palkka, luontoisedut ja palkanmaksukausi.
 9. Työaika. Mikäli mahdollista, älä suostu nollatyö- tai kutsutyösopimuksiin!
 10. Vuosiloman ja lomarahan kertyminen.
 11. Sairausajan palkanmaksu.
 12. Irtisanomisaika.
 13. Noudatettava työehtosopimus.
 14. Päiväys ja allekirjoitus.

Työehtosopimus velvoittaa

Muista, että työsopimusta ei saa solmia heikommin ehdoin kuin mitä työehtosopimuksessa on sovittu. Työehtosopimusta paremmista työehdoista sen sijaan voi sopia työsopimuksessa.

Voit tarkistaa luottamusmieheltä tai työnantajalta, mitä työehtosopimusta työpaikallasi noudatetaan.