Työsuojelun toimintaohjelma

Työsuojelun toimintaohjelmassa esitetään tavoitteet työpaikan työterveys- ja työturvallisuustoiminnalle ja henkilöstön työkykyä ylläpitävälle toiminnalle. Lisäksi toimintaohjelmassa selvitetään työsuojeluvastuut ja työsuojelun yhteistoiminnan järjestämistapa. Työsuojelun toimintaohjelman laatiminen perustuu työturvallisuuslakiin 9§. Ohjelma on työnantajakohtainen ja koskee kaikkia työnantajia.

Työsuojelun toimintaohjelman sisältö

Työsuojelun toimintaohjelmassa on keskeistä työpaikan omista tarpeista lähtevä työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin järjestelmällinen kehittäminen. Hyvä toimintaohjelma kattaa työn organisoinnin, työolojen, sosiaalisten suhteiden sekä työympäristön vaikutukset työntekijöiden fyysiseen että henkiseen terveyteen.

Työsuojelun toimintaohjelman sisältö ja työsuojelulle asetetut tavoitteet perustuvat työpaikan vaarojen ja haittojen arvioinnille. Lisäksi työterveyshuollon laatimasta työpaikkaselvityksestä saadaan tietoja työn ja työolojen aiheuttamista terveysvaaroista.

Työsuojelun toimintaohjelman mallilomake