Pelti- ja teollisuuseristysala

Jäseniä alalla on viidessä ammattiosastossa noin 1 300.

Alalla noudatetaan Teollisuusliiton ja Metalliteollisuuden harjoittajain liiton – MTHL:n Työnantajat ry:n välistä työehtosopimusta. Sopimuksen määräyksiä sovelletaan Metalliteollisuuden Harjoittajain Liitto MTHL:n Työnantajat ry:n teollisuuseristys- ja rakennuspeltialan jäsenyritysten ja niiden kaikkien työntekijöiden välisiin työsuhteisiin.

Mikäli jokin muutakin kuin teollisuuseristystä ja rakennuspeltityötä harjoittava työnantaja on ainoastaan jonkun osaston osalta MTHL:n Työnantajat ry:n jäsen, sovelletaan tätä sopimusta vain mainitun osaston työntekijöiden työsuhteisiin.

Pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimusta hoitavat toimitsijat

Sopimusasiantuntija Kari Lähteenmäki, 020 774 1137 tai 050 356 1614, [email protected]

Sopimusasiantuntija Jari Mäkinen, 020 774 1102 tai 040 753 2403, [email protected]

Aika neuvotella paikallisesta palkkaratkaisusta

Syksyn palkantarkistuskierros on lähestymässä MTHL:n jäsenyrityksissä. Metalliteollisuudenharjoittajain Liitto – MTHL:n Työnantajat ja Teollisuusliitto kannustavat yrityksiä ja henkilöstöä, jotta työpaikoilla käytäisiin aitoa vuoropuhelua yhteisestä tilannekuvasta ja paikallisesta palkkaratkaisusta. Aika neuvotteluille on juuri nyt.

Työehtosopimuksen lähtökohtana on, että palkantarkistusten suuruus, ajankohta ja toteutustapa neuvotellaan ensisijaisesti paikallisesti. Tällöin otetaan huomioon kunkin yrityksen tilanne ja tulevaisuudennäkymät. Paikallisesta ratkaisusta tulee sopia pääluottamusmiehen kanssa 15.10.2018 mennessä, ellei neuvotteluaikaa pidennetä sopimalla.

Vain, jos neuvotteluissa ei saavuteta paikallista ratkaisua, palkankorotukset toteutetaan TESin mukaisella perälautamallilla. Tässä tapauksessa työntekijöiden palkkoja korotetaan 1.11.2018 alkaen 0,9 prosentin yleiskorotuksella ja 0,7 prosentin yrityskohtaisella erällä. Työnantaja päättää paikallisen erän jakamisesta liittojen sopiman ohjausmallin mukaisesti.

Ohjeistus pelti- ja teollisuuseristysalan palkantarkistukseen, syksy 2018