Pelti- ja teollisuuseristysala

Jäseniä alalla on viidessä ammattiosastossa noin 1 300.

Alalla noudatetaan Teollisuusliiton ja Metalliteollisuuden harjoittajain liiton – MTHL:n Työnantajat ry:n välistä työehtosopimusta. Sopimuksen määräyksiä sovelletaan Metalliteollisuuden Harjoittajain Liitto MTHL:n Työnantajat ry:n teollisuuseristys- ja rakennuspeltialan jäsenyritysten ja niiden kaikkien työntekijöiden välisiin työsuhteisiin.

Mikäli jokin muutakin kuin teollisuuseristystä ja rakennuspeltityötä harjoittava työnantaja on ainoastaan jonkun osaston osalta MTHL:n Työnantajat ry:n jäsen, sovelletaan tätä sopimusta vain mainitun osaston työntekijöiden työsuhteisiin.

Työehtosopimusneuvottelukunta 2017

Ammattiosastoista Arto Kannisto, Hannu Honkasalo, Ahti Järvinen, Juhani Miettinen ja  Kristian Toikka.

Liiton toimistosta sopimusasiantuntijat Kari Lähteenmäki ja Heikki Holappa

Pelti- ja teollisuuseristysalan työehtosopimusta hoitavat toimitsijat

Sopimusasiantuntija Kari Lähteenmäki, 020 77 41137 tai 050 356 1614, kari.lahteenmaki@metalliliitto.fi

Sopimusasiantuntija Magnus Salmela, 020 77 41105 tai 040 740 2485, magnus.salmela@metalliliitto.fi