Työalatoimikunnat

Työsuojelu, kuten myös työhyvinvointi ja työturvallisuus, ovat erilaisia toimialasta riippuen. Siksi tarvitaan myös erilaisia työryhmiä. Työturvallisuuskeskuksen hallituksen alaisissa toimialaryhmissä ja työalatoimikunnissa on edustettuina kunkin toimialan työnantaja-, toimihenkilö- ja työntekijäliitot.

Työryhmien tarkoituksena on kehittää omien alojensa työelämää. Hankkeiden käytännön toteutuksesta vastaa Työturvallisuuskeskuksen asiantuntija, joka toimii myös työryhmän sihteerinä

Lisää tietoa toimialojen eroavaisuuksista ja ominaispiirteistä löydät Työturvallisuuskeskuksen Työhyvinvointi ja työsuojelu -osiosta.

Teollisuusryhmä

Teollisuusryhmä on teollisuuden työalatoimikuntien yhteistyöelin. Ryhmä keskittyy asioihin, jotka koskettavat teollisuutta laajasti. Alakohtaiset asiat käsitellään kunkin alan omassa työalatoimikunnassa tai sovitussa työryhmässä. Teollisuusryhmään kuuluu 7 työnantajan ja 7 palkansaajien edustajaa.

Toimialakohtaista tietoa

Teollisuuden toimialakohtainen sivusto.

Autoalan työalatoimikunta

Autoalan työalatoimikunta on autokaupan ja autokorjaamoalan yhteistyöelin, joka edistää työturvallisuutta, työsuojeluyhteistyötä ja työelämän kehittämistyötä oman alansa työpaikoilla. Työalatoimikuntaan kuuluu 10 jäsentä, joista 4 edustaa työnantajia, 2 edustaa teknisiä toimihenkilöitä ja 4 edustaa työntekijöitä.

Toimialakohtaista tietoa

Autoalan toimialasivusto.

Viestintäalan työalatoimikunta

Viestintäalan työalatoimikunta on painoalan, kustannustoiminnan ja mediaviestintäalan yhteistyöelin, joka edistää työturvallisuutta, työsuojeluyhteistyötä ja työelämän kehittämistyötä oman alansa työpaikoilla. Työalatoimikuntaan kuuluu 7 jäsentä, joista 2 edustaa työnantajia ja 5 edustaa palkansaajia.

Toimialakohtaista tietoa

Viestintäalan toimialasivusto.

Kemianteollisuuden työalatoimikunta

Kemianteollisuuden työalatoimikunta on yhteistyöelin, joka edistää alansa työturvallisuutta, työsuojeluyhteistyötä ja työelämän kehittämistyötä oman alansa työpaikoilla. Kemianteollisuuden työalatoimikuntaan kuuluu 9 jäsentä, joista 3 edustaa työnantajia ja 6 edustaa palkansaajia. Kemianteollisuuden työalatoimikuntaan yhdistettiin 6.9.2017 alkaen lasikeraamisen teollisuuden työalatoimikunta.

Toimialakohtaista tietoa

Kemianteollisuuden toimialasivusto.

Kumiteollisuuden ja autonrengasalan työalatoimikunta

Kumiteollisuuden ja autonrengasalan työalatoimikunta on yhteistyöelin, joka edistää alansa työturvallisuutta, työsuojeluyhteistyötä ja työelämän kehittämistyötä oman alansa työpaikoilla. Kumiteollisuuden ja autonrengasalan työalatoimikuntaan kuuluu 11 jäsentä, joista 2 edustaa Autonrengasliitto ry:tä ja 2 edustaa Kumiteollisuus ry:tä työnantajien edustajina ja 7 edustaa palkansaajia.

Toimialakohtaista tietoa

Kumiteollisuuden ja autonrengasalan toimialasivusto.

Maatalousalojen työalatoimikunta

Maatalousalojen työalatoimikunta on yhteistyöelin, joka edistää alansa työturvallisuutta, työsuojeluyhteistyötä ja työhyvinvoinnin kehittämistä oman alansa työpaikoilla. Työalatoimikunnan jäsenet edustavat alansa työnantajia ja palkansaajia. Alojen työehtosopimusosapuolet sopivat jäsenten lukumäärän ja edustajuuden.

Toimialakohtaista tietoa

Maatalousalojen toimialasivusto.

Metsäalan työalatoimikunta

Metsäalan työalatoimikunta on yhteistyöelin, joka edistää alansa työturvallisuutta, työsuojeluyhteistyötä ja työhyvinvoinnin kehittämistä sekä näiden arvostusta ja työn tuottavuutta, pääsääntöisesti koulutuksen ja viestinnän keinoin. Työalatoimikunnan jäsenet edustavat alansa työnantajia ja palkansaajia.

Toimialakohtaista tietoa

Metsäalan toimialasivusto.

Puuteollisuuden työalatoimikunta

Puuteollisuuden työalatoimikunta on sahateollisuuden ja puusepänteollisuuden yhteistyöelin, joka edistää alansa työturvallisuutta, työsuojeluyhteistyötä ja työhyvinvoinnin kehittämistä sekä tuottavuutta oman alansa työpaikoilla. Työalatoimikunnan jäsenet edustavat alansa työnantajia ja palkansaajia. Alan työmarkkinajärjestöt sopivat jäsenten lukumäärästä ja heidän edustajuudestaan.

Toimialakohtaista tietoa

Puuteollisuuden toimialasivusto.

Teknologia-alojen työalatoimikunta

Teknologia-alojen työalatoimikunta on yhteistyöelin, joka edistää työturvallisuutta, työsuojeluyhteistyötä ja työelämän kehittämistyötä teknologia-alojen työpaikoilla. Työalatoimikuntaan kuuluu 11 jäsentä, joista 4 edustaa työnantajia, 3 toimihenkilöitä ja 4 edustaa työntekijöitä.

Toimialakohtaista tietoa

Metalli-, sähkö- ja elektroniikkateollisuuden toimialasivusto.

Tekstiili- ja kenkäteollisuuden työalatoimikunta

Tekstiili-ja kenkäteollisuudentyöalatoimikunta on yhteistyöelin, joka edistää tekstiili-, vaate-, nahka-ja kenkäteollisuuden sekä tekstiilihuoltoalan työturvallisuutta, työsuojeluyhteistyötä ja työelämän kehittämistyötä omien alojentyöpaikoilla. Työalatoimikuntaan kuuluu 11 jäsentä, joista 3 edustaa työnantajia ja 8 edustaa palkansaajia.

Toimialakohtaista tietoa

Tekstiili- ja kenkäteollisuuden toimialasivusto.