Bioteollisuus

Bioteollisuuden työehtosopimuksen säännöksiä sovelletaan työnantajan ja työntekijän välisiin työsuhteisiin luontoperäistä energiaraaka-ainetta ja kasvualustaa jalostavassa teollisuudessa.