Bioteollisuus

Bioteollisuuden työehtosopimuksen säännöksiä sovelletaan työnantajan ja työntekijän välisiin työsuhteisiin luontoperäistä energiaraaka-ainetta ja kasvualustaa jalostavassa teollisuudessa.

Sopimusvastaava

Työehtosopimuksesta vastaava toimitsija on sopimusasiantuntija Jarmo Tuomainen, 020 774 1144 tai 0400 796 896, [email protected]