Viestintäalan toimihenkilöt

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinet ry solmii yhdessä Teollisuusliiton kanssa viestintäalan toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen. Alan työpaikkoja on suurissa, pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Alalla työskentelee noin 1 300 Teollisuusliiton jäsentä.

Sopimuskumppani on Medialiitto ry.

Työehtosopimuskierros 2022

Viestintäalan toimihenkilöt Grafinetin/Teollisuusliiton työehtosopimuksesta alkoivat neuvottelut keskiviikkona 12.1. Samassa pöydässä yhtäaikaisesti neuvottelee myös Ammattiliitto Pro viestintäalan toimihenkilöiden työehtosopimuksesta. Vaihdoimme tekstiesityksiä kirjallisesti lukuun ottamatta palkkausta ja sopimuskauden pituutta koskevia esityksiä. Niistä teemme esityksen myöhemmin. Medialiiton eli työnantajapuolen edustajia neuvotteluissa ovat Elina Nissi, Heli Hanninen ja Minna Elo. Neuvotteluissa Grafinetia edustavat Tuija Pircklen ja Sari Ojala. Liiton toimistolta mukana ovat sektorin johtaja Toni Laiho, sopimuspäällikkö Susanna Holmberg, oikeudellisesta yksiköstä Meri Listenmaa ja sopimusasiantuntija Riitta Koskinen. Seuraava neuvottelupäivä on 28.1. Neuvottelu pidetään tuolloin teamsissa.

Viestintäalan toimihenkilöiden työehtosopimusratkaisu

Sopimuskausi on 1.2.2020–28.2.2022.

Sopimus sisältää palkkojen korotukset, työsuojeluvaltuutetun lisäkorvauksen korotuksen ja työryhmän perustamisen, minkä tarkoituksena on selvittää nykyisen TOVA- palkkausjärjestelmän kehittämistarpeet.

Allekirjoituspöytäkirjan löydät tästä

Sopimusvastaava

Työehtosopimuksesta vastaava toimitsija on sopimusasiantuntija Riitta Koskinen, 020 774 1210 tai 044 530 5532, [email protected]