Työympäristö- ja tasa-arvojaosto 2018–2023

Jaosto seuraa ja tekee aloitteita työympäristö-, sosiaali-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioissa. Se on aktiivinen työelämän kehittämishankkeiden edistämisessä. Jaosto hyödyntää yhteistyöverkostoja, esimerkiksi SAK:ssa, ministeriöissä sekä Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen kanssa. Jaosto myös tekee esityksiä työympäristöön ja tasa-arvoon liittyvästä koulutuksesta ja tiedottamisesta.

Liitosta vastaavina toimitsijoina jaoston toimintaan osallistuvat työympäristöpäällikkö Vesa Kotaviita ja työympäristöasiantuntija Juha Sutinen. Jaoston sihteerinä toimii työympäristöyksikön assistentti Mari Kostamo.

Jäsen

Toiminta-alue

Ville Koskinen
Uusimaa
Markku Kyröläinen Uusimaa
Reija Mettovaara Uusimaa
Simo Siekkeli Etelä-Suomi
Tarvo Talja (puheenjohtaja) Etelä-Suomi
Leelo Raamat Lounais-Suomi
Ari Raita Lounais-Suomi
Juha Pakarinen Itä-Suomi
Tommy Kauppila Pohjanmaa
Ari Rintala Pohjanmaa
Aija Kemilä-Tuovinen Pohjois-Suomi
Ari-Pekka Kurikka Pohjois-Suomi
Maija Tervakangas Pohjois-Suomi