Työympäristö- ja tasa-arvojaosto 2018–2023

Jaosto seuraa ja tekee aloitteita työympäristö-, sosiaali-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioissa. Se on aktiivinen työelämän kehittämishankkeiden edistämisessä. Jaosto hyödyntää yhteistyöverkostoja, esimerkiksi SAK:ssa, ministeriöissä sekä Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen kanssa. Jaosto myös tekee esityksiä työympäristöön ja tasa-arvoon liittyvästä koulutuksesta ja tiedottamisesta.

Liitosta vastaavina toimitsijoinana jaoston toimintaan osallistuvat työympäristöpäällikkö Juha Pesola ja työympäristöasiantuntija Pentti Hartikainen. Jaoston sihteerinä toimii työympäristö- ja sosiaaliasioiden yksikön assistentti Mari Kostamo.

Jäsen

Toiminta-alue

Markku Kyröläinen Helsinki–Uusimaa
Reija Mettovaara Helsinki–Uusimaa
Virve Pitkänen Varsinais-Suomi–Satakunta
Leelo Raamat Varsinais-Suomi–Satakunta
Ari Raita Varsinais-Suomi–Satakunta
Tarvo Talja (puheenjohtaja) Häme–Pirkanmaa
Juha Pakarinen Kaakkois-Suomi–Savo-Karjala
Simo Siekkeli Kaakkois-Suomi–Savo-Karjala
Teppo Suikkari Kaakkois-Suomi–Savo-Karjala
Tommy Kauppila Vaasa–Keski-Suomi
Tero Mäkinen Vaasa–Keski-Suomi
Ari Rintala Vaasa–Keski-Suomi
Aija Kemila-Tuominen Oulu–Lappi
Ari-Pekka Kurikka Oulu–Lappi