Työympäristö- ja tasa-arvojaosto 2023–2028

Jaosto seuraa ja tekee aloitteita työympäristö-, sosiaali-, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioissa. Se on aktiivinen työelämän kehittämishankkeiden edistämisessä. Jaosto hyödyntää yhteistyöverkostoja, esimerkiksi SAK:ssa, ministeriöissä sekä Työterveyslaitoksen ja Työturvallisuuskeskuksen kanssa. Jaosto myös tekee esityksiä työympäristöön ja tasa-arvoon liittyvästä koulutuksesta ja tiedottamisesta.

Liitosta vastaavina toimitsijoina jaoston toimintaan osallistuvat työympäristöpäällikkö Vesa Kotaviita ja työympäristöasiantuntija Juha Sutinen. Jaoston sihteerinä toimii työympäristöyksikön assistentti Mari Kostamo.

Jäsen

Toiminta-alue

Jari Jormalainen (puheenjohtaja)
Itä-Suomi
Ari Rintala (varapuheenjohtaja) Pohjanmaa
Jarkko Eteläaho Etelä-Suomi
Seija Forssell Sisä-Suomi
Esko Hiiva Pohjois-Suomi
Rami Häkkilä Pohjois-Suomi
Niina Isomäki Lounais-Suomi
Elina Kallioinen Etelä-Suomi
Ari-Pekka Kurikka Pohjois-Suomi
Mirka Paaso Uusimaa
Juha Pakarinen Itä-Suomi
Katri Puisto Uusimaa
Tarvo Talja Etelä-Suomi
Saku Tranberg Lounais-Suomi