Järjestö- ja aluetoiminta

Teollisuusliiton järjestötoiminnan tarkoituksena on koota liiton sopimusalojen palkansaajat ja opiskelijat yhteistoiminta- ja edunvalvontajärjestöksi. Liiton neuvottelu- ja edunvalvontakyky perustuu siihen, kuinka vahva ja uskottava järjestöorganisaatio liitolla on työpaikoilla, ammattiosastoissa, alueellisesti ja valtakunnallisesti. Aktiivisen järjestötyön pitää ulottua myös niihin työntekijöihin, joiden työ on liikkuvaa, itsenäistä, projektityötä tai vuokratyötä.

Keskustoimisto johtaa, ylläpitää ja toteuttaa osaltaan liiton järjestötoimintaa. Keskustoimiston tehtäviin kuuluu myös järjestämistyön ja aluetoiminnan johtaminen, sääntöjen tulkinta, ammattiosastojen toiminnan tukeminen, liiton jäsendemokratiaan liittyvien vaalien ja valintojen ohjeistus ja sääntötulkinnat, järjestötoiminnan tietojärjestelmien ylläpito ja kehitys sekä työtaistelu- ja painostustoimintojen johtaminen.

Keskustoimisto ylläpitää yhdessä aluetoimistojen kanssa liiton ja ammattiosastojen jäsenrekisteriä. Keskustoimiston ja aluetoimistojen jäsenneuvojat hoitavat jäsenyyksiin liittyviä asioita, vastaavat jäsenyys- ja jäsenetuasioiden tiedottamisesta liiton jäsenille, ammattiosastojen toimihenkilöille, luottamusmiehille ja liiton henkilökunnalle.

Työpaikkatoiminta ja järjestäminen

Järjestötyön ytimessä on järjestäminen, ja järjestämisen ytimessä ovat liiton aktiivijäsenet. Järjestämisen ideana on saada työntekijät toimimaan yhdessä työpaikkansa asioiden parantamiseksi järjestäytymällä ja järjestämällä ja valitsemalla työpaikalleen luottamusmiehet ja työsuojeluvaltuutetut.

Ammattiosastot

Ammattiosasto on Teollisuusliiton järjestäytymisen ja paikallistoiminnan perusyksikkö. Ammattiosastot kokoavat työntekijät yhteen joko työpaikoittain, alueittain, sopimusaloittain tai valtakunnallisesti.

Teollisuusliitolla on noin 650 ammattiosastoa. Osastojen toiminnan ja paikallisen yhteistyön kehittäminen lähtee osastoissa toimivista ihmisistä. Teollisuusliiton tavoitteena on kehittää ammattiosastojen toimintaa niin, että ne kykenevät ylläpitämään ja vahvistamaan vastuualueensa työpaikkojen järjestöllistä voimaa ja edunvalvontakykyä.

Aluetoiminta

Teollisuusliiton aluetoiminnan painopisteenä on työpaikkatason järjestäminen ja ammattiosastojen kehittäminen. Järjestämis- ja jäsenhankintatyö on osa aluetoimintaa.

Aluetoiminta organisoituu toiminta-alueittain, jotka kattavat maantieteellisesti 1–3 valtakunnallista vaalipiiriä. Toiminta-alueilla on liiton kaikkien sektoreiden ja useimpien sopimusalojen työpaikkoja ja ammattiosastoja.

Aluetoiminnan suunnittelua koordinoidaan yhteistyössä liiton järjestötoiminnan suunnittelun kanssa. Aluetoimintaa suunnitellessa otetaan huomioon liiton strategia ja valtuuston asettamat toiminnan painopisteet. Liitto tukee ammattiosastojen verkostoitumista ja yhteistyötä toiminta-alueiden sisällä.

Aluetoimistot

Teollisuusliitolla on 11 aluetoimistoa. Aluetoimistot huolehtivat siitä, että niin liiton jäsen, luottamusmies kuin ammattiosaston aktiivikin saavat liitolta tarvitsemansa tuen ja neuvot läheltä.