Jäsenistön maantieteellinen sijoittuminen

Teollisuusliiton piiriin kuuluvat alat luokitellaan kartassa tutkimusyksikön käyttämällä jaottelutavalla. Se perustuu Tilastokeskuksen toimialaluokitukseen, jonka avulla tilastoidaan taloutta, yrityksiä, ammatteja, palkkoja, työaikaa ja montaa muuta keskeistä asiaa koskeva tieto. Toimialaluokiteltuja aloja on kuusi: metalli-, kemian- ja puutuoteteollisuus sekä muu teollisuus, alkutuotanto ja palvelulliset alat.

Taulukosta selviää tarkemmin, mitä kukin toimiala sisältää:

Toimiala

Kattaa seuraavat alat

Metalliteollisuus Metallien jalostus, metallituotteiden, koneiden ja laitteiden valmistus, elektroniikkalaitteiden ja kulkuneuvojen valmistus
Kemianteollisuus Öljynjalostus, kemiallisten tuotteiden valmistus, lääketeollisuus, kumi- ja muovituotteiden valmistus
Puutuoteteollisuus Sahatavaran sekä talojen ja huonekalujen valmistus
Muu teollisuus Tekstiilien ja vaatteiden valmistus, kenkäteollisuus, lasiteollisuus sekä painaminen ja kustantaminen
Alkutuotanto Kaivosteollisuus sekä maa- ja metsätalous
Palvelulliset alat Koneiden ja laitteiden huolto-, korjaus ja asennuspalvelut, moottoriajoneuvojen kaupan ja huolto- ja korjauspalvelut, pesulapalvelut ja jakelupalvelut

Valitse ensin, mitä jäsenryhmää haluat tarkastella. Koko jäsenistö pitää sisällään sekä työikäiset että eläkkeellä olevat jäsenet. Työmarkkinoilla olevat jäsenet tarkoittaa sekä työsuhteessa olevia että työttömiä. Eri alojen jäsenet ovat kyseisellä alalla työsuhteessa olevia ja työttömiä jäseniä. Mitä tummempi on maakunnan väri, sitä suurempi osuus valitsemastasi jäsenryhmästä siellä asuu. Klikkaamalla karttaa saat tarkempia tietoja maakunnassa asuvista jäsenistä: näet miesten ja naisten osuuden sekä sen, kuinka suuri osuus työskentelee kullakin sektorilla.