Talouden ja työllisyyden seuranta

Tutkimusyksikkö julkaisee analyysinsä Suomen talouden, Teollisuusliiton alojen teollisuuden ja työllisyyden kehityksestä. Talouden ja työllisyyden seurannassa keskitytään suhdanteiden ja toimintaympäristöjen muutokseen. Diasarjassa esitellään myös kunakin ajankohtana keskeisiä huomioita Teollisuusliiton piiriin kuuluvilta toimialoilta ja jäsenten työllisyyden kehittymisestä. Talouden ja työllisyyden seuranta -diapaketti ilmestyy kuukausittain.

Suhdannepaketti

Suhdannepaketissa luodaan katsaus Suomen teollisuuden, tuotannon, viennin, kansantalouden, kuluttajien luottamuksen viimeaikaiseen kehitykseen sekä eri toimialojen suhdannenäkymiin. Tutkimusyksikkö koostaa suhdannepaketin Tilastokeskuksen tilastoaineistoista kuukausittain.

Suhdannebarometri

Teollisuusliiton suhdannebarometria aletaan julkaista vuoden 2022 aikana. Sen aineisto kerätään suhdannekyselyn avulla neljännesvuosittain. Pääluottamusmiehille tehdään erillinen suhdannekysely koskien heidän työpaikkansa tuotannon ja työllisyyden ja talouden tilaa ja arvioitua kehityssuuntaa. Näiden kyselytietojen pohjalta muodostetaan suhdannebarometri metalli-, kemian- ja puutuoteteollisuuden osalta.

Toimialaseuranta

Toimialaseuranta on kuukausittain ilmestyvä diapaketti. Siinä käydään läpi Teollisuusliiton aloille sijoittuvien toimialojen tuotantoa ja yleistä tilannetta, ja tarjolla on aina tuorein tieto. Toimialaseurannassa tarkastellaan metalli-, kemian- ja puuteollisuuden lisäksi myös muiden Teollisuusliiton piiriin kuuluvien teollisuudenalojen sekä alkutuotannon ja palvelullisten alojen kehitystä ja näkymiä.

  1. Metalliteollisuus Toukokuu 2022
  2. Kemianteollisuus Toukokuu 2022
  3. Puuteollisuus Toukokuu 2022
  4. Muu teollisuus Toukokuu 2022
  5. Alkutuotanto Toukokuu 2022
  6. Palvelulliset alat Toukokuu 2022