Talouden ja työllisyyden seuranta

Tutkimusyksikkö julkaisee analyysinsä Suomen talouden, Teollisuusliiton alojen teollisuuden ja työllisyyden kehityksestä. Talouden ja työllisyyden seurannassa keskitytään suhdanteiden ja toimintaympäristöjen muutokseen. Diasarjassa esitellään myös kunakin ajankohtana keskeisiä huomioita Teollisuusliiton piiriin kuuluvilta toimialoilta ja jäsenten työllisyyden kehittymisestä. Talouden ja työllisyyden seuranta -diapaketti ilmestyy kuukausittain.

2024

2023

2022

Suhdannepaketti

Suhdannepaketissa luodaan katsaus Suomen teollisuuden, tuotannon, viennin, kansantalouden, kuluttajien luottamuksen viimeaikaiseen kehitykseen sekä eri toimialojen suhdannenäkymiin. Tutkimusyksikkö koostaa suhdannepaketin Tilastokeskuksen tilastoaineistoista kuukausittain.

2024

2023

2022

Toimialaseuranta

Toimialaseuranta on kolmesti vuodessa (maalis-, kesä- ja syyskuussa) ilmestyvä diapaketti. Siinä käydään läpi Teollisuusliiton aloille sijoittuvien toimialojen tuotantoa ja yleistä tilannetta, ja tarjolla on aina tuorein tieto. Toimialaseurannassa tarkastellaan metalli-, kemian- ja puutuoteteollisuuden lisäksi myös muiden Teollisuusliiton piiriin kuuluvien teollisuudenalojen sekä alkutuotannon ja palvelullisten alojen kehitystä ja näkymiä. Diapakettien lisäksi joulukuussa ilmestyy Toimialakatsaus.