Ohjeistus ammattiosaston nimen muuttamisesta

Liiton hallitus on päättänyt ohjeistuksesta, jonka mukaan ammattiosastot voivat muuttaa nimeään. Ohjeistuksen tarkoitus on auttaa ammattiosastoa tilanteessa, jossa osasto päättää muuttaa nimeään.

Ammattiosastojen nimen muuttaminen on sääntömuutosasia, joka pitää käsitellä ammattiosaston kokouksessa eli jäsenkokouksessa.

Ammattiosaston täytyy pyytää liiton hallitukselta lupa nimen muuttamiseen ennen asian käsittelyä ammattiosaston kokouksessa (7§ 2.).

Toimi näin

  1. Ammattiosaston hallitus päättää nimiehdotuksista, joihin osasto haluaa saada liiton hallituksen hyväksynnän.
  2. Ammattiosaston hallitus tekee vapaamuotoisen hakemuksen liiton hallitukselle, joka toimitetaan Teollisuusliiton järjestöyksikköön joko sähköpostilla [email protected] tai Teollisuusliitto, PL 107, 00531 Helsinki.
  3. Liiton järjestöyksikkö tutkii nimivaihtoehdot ja vie asian liiton hallituksen käsittelyyn.
  4. Liiton hallitus hyväksyy tai hylkää ammattiosaston nimiehdotuksen ja siitä ilmoitetaan ammattiosastolle kirjallisesti.
  5. Ammattiosaston hallitus kutsuu ammattiosaston kokouksen koolle. Kokouskutsussa mainittava ”käsitellään sääntöjen 1§:n muutos”
  6. Ammattiosaston kokous hyväksyy tai hylkää 2/3 enemmistöllä liiton hallituksen esityksen ammattiosaston nimestä.
  7. Ammattiosasto tekee Patentti- ja rekisterihallitukselle sääntöjen muutosilmoituksen. Sähköinen ilmoitus tai lomake löytyy osoitteesta PRH:n sivuilta. Nimen kirjoitusasun tulee olla liiton hallituksen esityksen mukainen.
  8. Ammattiosasto maksaa itse nimenmuutoksen rekisteröintimaksun.

Nimenmuutoksen periaatteet

Ammattiosaston nimessä voi esiintyä sana Teollisuusliiton, Teollisuustyöväen tai sopimusala.

Lisäksi nimessä täytyy aina olla aluetta tai paikkakuntaa osoittava nimi.

Ammattiosaston nimi kirjoitetaan siten, että ensimmäinen ja toinen sana kirjoitetaan isolla alkukirjaimella ja sana ”ammattiosasto” pienellä alkukirjaimella.

Esimerkiksi ”Teollisuusliiton Hirvaskankaan ammattiosasto” tai ”Hirvaskankaan Teollisuustyöväen ammattiosasto” tai ”Hirvaskankaan Teollisuustyöntekijät” tai ”Teollisuusliiton Hirvaskankaan autotyöntekijät”.

Ammattiosaston nimessä ei saa käyttää liiton virallista nimeä sen perusmuodossa (Teollisuusliitto) esimerkiksi ”Teollisuusliitto Hirvaskangas”.

Mikäli ammattiosasto muuttaa nimensä ei uudessa nimessä saa olla viittausta aiempiin liiton nimiin tai nimilyhenteisiin (Metalliliitto, TEAM, Puuliitto).

Osaston nimessä ei myöskään saa olla liiton antamaa järjestysnumeroa.