Jäsenpaneeli

Mikä on jäsenpaneelin idea?

Paneelin avulla toteutetaan kyselyjä, jotka liittyvät työelämään, yhteiskunnallisiin asioihin ja moneen muuhun liiton toimintaan liittyvään ajankohtaiseen asiaan.

Tarkoituksena on hahmottaa jäsenistön näkemyksiä, mitata tuntoja ja tunnustella yleistä ilmapiiriä.

Kyselyt ovat napakoita ja ne toteutetaan vain suomeksi. Niissä on tilaa myös vapaalle sanalle. Kyselyihin on helppo vastata myös kännykällä.

Jäsenpaneeli on avoin kaikille työelämässä mukana oleville jäsenille, joilla on toimiva sähköpostiosoite. Paneeliin osallistuminen on vapaaehtoista.

Paneelia uusitaan ja täydennetään vuosittain, seuraavan kerran syksyllä 2020.

Miten kyselytulokset käsitellään ja säilytetään?

Kaikki jäsenpaneelin antamat vastaukset käsitellään täysin luottamuksellisesti, niitä ei voida mitenkään yhdistää vastaajaan tai hänen työpaikkaansa.

Jäsenpaneelikyselyjen vastaukset analysoidaan tutkimusyksikön kyselytiimissä.

Kyselytulosten raportoinnissa noudatetaan hyvää tieteellistä tapaa, eikä ketään voida tunnistaa raporteista.

Kyselyjen tunnistetiedoista siivotut aineistot säilytetään tutkimusyksikön suljetulla levyasemalla, jonne ei muilla ole pääsyä.

Keistä jäsenpaneeli koostuu vuosina 20192020 ja 2020–2021?

Uusi Jäsenpaneeli koostetaan syyskuussa 2020. Alkuun tiedustellaan jo mukana olevien panelistien halukkuudesta jatkaa. Tämän jälkeen lähetetään avoin kutsu noin 90 000 jäsenelle sähköpostitse.

Vuoden 2019–2020 paneelissa on 3 659 vapaaehtoista teollisuusliittolaista. Heille on lähetetty kymmenkunta kyselyä koskien tavalla tai toisella liiton toimintaan ja työelämään liittyvistä asioista.

Ikä

Alle 35-vuotiaita kuudesosa (14 %). Keski-ikäisiä on yhteensä yli puolet: kolmannes 35–44-vuotiaita (27 %) ja hieman vielä enemmän 45–54-vuotiaita (34 %). Neljäsosa (26 %) on yli 55-vuotiaita.

Sukupuoli

Panelisteista neljännes on naisia (25 %) ja enemmistö miehiä (75 %).

Alue

Eniten osallistujia Uudeltamaalta (14 %), Varsinais-Suomesta (13 %) ja Pirkanmaalta (12 %).

Koulutus

Enemmistöllä (70 %) ammatillinen perustutkinto, joka kymmenes suorittanut perus- tai kansakoulun (9 %) tai erikoisammattitutkinnon (9 %).

Aktiivisuus

Rivijäseniä on panelisteista enemmistö (65 %) ja luottamustehtävissä toimii heistä kolmannes (35 %).

Sektori

Teknologiasektorilta yli puolet (56 %), kemian sektorilta viidesosa (20 %), erityisalojen sektorilta vajaa kuudennes (14 %) ja puutuotesektorilta kymmenesosa (11 %).