Jäsenpaneeli

Mikä on jäsenpaneelin idea?

Paneelin avulla toteutetaan kyselyjä, jotka liittyvät työelämään, yhteiskunnallisiin asioihin ja moneen muuhun liiton toimintaan liittyvään ajankohtaiseen asiaan.

Jäsenpaneelikyselyillä haetaan yleiskuvaa: hahmotellaan jäsenistön näkemyksiä ja tuntoja sekä kysytään kokemuksista.

Jäsenpaneeli on avoin kaikille työelämässä mukana oleville jäsenille, joilla on toimiva sähköpostiosoite. Paneeliin osallistuminen on vapaaehtoista.

Jäsenpaneeli koostettiin alkusyksyllä 2018. Paneeliin ilmoittautui 3 021 vapaaehtoista teollisuusliittolaista.

Paneelia uusitaan ja täydennetään vuosittain, seuraavan kerran syksyllä 2019.

Miten kyselytulokset käsitellään ja säilytetään?

Kyselyt ovat napakoita, ja niissä on tilaa vapaalle sanalle. Ne toteutetaan pääosin vain suomeksi. Kyselyihin on helppo vastata myös kännykällä.

Kaikki jäsenpaneelin antamat vastaukset käsitellään täysin luottamuksellisesti, niitä ei voida mitenkään yhdistää vastaajaan tai hänen työpaikkaansa.

Jäsenpaneelikyselyjen vastaukset analysoidaaan tutkimusyksikön kolmen hengen tutkimustiimissä.

Kyselytulosten raportoinnissa noudatetaan samoin hyvää tieteellistä tapaa, eikä ketään voida tunnistaa raporteista.

Kyselyjen tunnistetiedoista siivotut aineistot säilytetään tutkimusyksikön sisäisellä levyasemalla, jonne ei muilla ole pääsyä.

Keistä jäsenpaneeli koostuu vuosina 2018-2019?

Ilmoittautumisen yhteydessä kysyttiin taustatietoja, joiden avulla raportoidaan kyselyjen tuloksista.

Ikä: Alle 35-vuotiaita kuudesosa (14 %), 35–44-vuotiaita neljäsosa (26 %), 45–54-vuotiaita kolmannes (34 %) ja yli 55-vuotiaita reilu neljännes (26 %).

Sukupuoli: Lähes kolmannes naisia (28 %) naisia ja enemmistö miehiä (71 %).

Alue: Eniten osallistujia Uudeltamaalta (16 %), Varsinais-Suomesta (13 %) ja Pirkanmaalta (12 %).

Ammattiala: Kaikkiaan 1 182 eri ammattinimikettä, joista yleisimmät asentaja ja koneistaja.

Koulutus: Enemmistöllä (68 %) ammatillinen perustutkinto, joka kymmenes suorittanut perus- tai kansakoulun (11 %) tai erikoisammattitutkinnon (9 %).

Aktiivisuus: Taviksia selvä enemmistö (75 %), ja luottamustehtäviä neljänneksellä (25 %).