Jäsenpaneeli

Mikä on jäsenpaneelin idea?

Paneelin avulla toteutetaan kyselyjä, jotka liittyvät työelämään, yhteiskunnallisiin asioihin ja moneen muuhun liiton toimintaan liittyvään ajankohtaiseen asiaan.

Tarkoituksena on hahmottaa jäsenistön näkemyksiä, mitata tuntoja ja tunnustella yleistä ilmapiiriä.

Kyselyt ovat napakoita ja ne toteutetaan vain suomeksi. Niissä on tilaa myös vapaalle sanalle. Kyseilyihin on helppo vastata myös kännykällä.

Kyselyiden vastaukset käsitellään täysin luottamuksellisesti, niitä ei voida mitenkään yhdistää vastaajaan tai hänen työpaikkaansa.

Jäsenpaneeli on avoin kaikille työelämässä mukana oleville jäsenille, joilla on toimiva sähköpostiosoite. Paneeliin osallistuminen on vapaaehtoista.

Paneelia uusitaan ja täydennetään vuosittain, seuraavan kerran syksyllä 2020.

Miten kyselytulokset käsitellään ja säilytetään?

Kyselyt ovat napakoita, ja niissä on tilaa vapaalle sanalle. Ne toteutetaan pääosin vain suomeksi. Kyselyihin on helppo vastata myös kännykällä.

Kaikki jäsenpaneelin antamat vastaukset käsitellään täysin luottamuksellisesti, niitä ei voida mitenkään yhdistää vastaajaan tai hänen työpaikkaansa.

Jäsenpaneelikyselyjen vastaukset analysoidaaan tutkimusyksikön kolmen hengen tutkimustiimissä.

Kyselytulosten raportoinnissa noudatetaan samoin hyvää tieteellistä tapaa, eikä ketään voida tunnistaa raporteista.

Kyselyjen tunnistetiedoista siivotut aineistot säilytetään tutkimusyksikön sisäisellä levyasemalla, jonne ei muilla ole pääsyä.

Keistä jäsenpaneeli koostuu vuosina 2020-2021?

Uusi Jäsenpaneeli koostettiin elo–syyskuussa 2019. Alkuun tiedusteltiin aiempiin paneeleihin ilmoittautuneiden halukkuudesta jatkaa panelisteina, jonka jälkeen lähetettiin avoin kutsu noin 90 000 jäsenelle sähköpostitse.

Paneeliin ilmoittautui 3 659 vapaaehtoista teollisuusliittolaista, mikä on noin 200 jäsentä enemmän kuin edellisessä paneelissa. Paneeli myös uusiutui, sillä uusia panelisteja on yli puolet.

Ensimmäisenä toimintavuonna (2018–2019) Jäsenpaneelin rinnalla toimi myös Luottamusmiespaneeli. Koska pääluottamusmiehille lähtee vuoden aikana runsaasti kyselyjä muutenkin, ei erilliselle paneelille katsottu enää olevan tarvetta.

Ikä

Alle 35-vuotiaita kuudesosa (14 %), 35–44-vuotiaita (27 %), 45–54-vuotiaita kolmannes (34 %) ja yli 55-vuotiaita reilu neljännes (26 %).

Sukupuoli

Neljännes naisia (25 %) naisia ja enemmistö miehiä (75 %).

Alue

Eniten osallistujia Uudeltamaalta (14 %), Varsinais-Suomesta (13 %) ja Pirkanmaalta (12 %).

Koulutus

Enemmistöllä (70 %) ammatillinen perustutkinto, joka kymmenes suorittanut perus- tai kansakoulun (9 %) tai erikoisammattitutkinnon (9 %).

Aktiivisuus

Taviksia enemmistö (65 %), ja luottamustehtäviä kolmanneksella (35 %).

Sektori

Teknologiasektorilta yli puolet (56 %), kemian sektorilta viidesosa (20 %), erityisalojen sektorilta vajaa kuudennes (14 %) ja puutuotesektorilta kymmenesosa (11 %).