Jäsenpaneeli

Mikä on jäsenpaneelin idea?

Paneelin avulla toteutetaan kyselyjä, jotka liittyvät työelämään, yhteiskunnallisiin asioihin ja moneen muuhun liiton toimintaan liittyvään ajankohtaiseen asiaan.

Tarkoituksena on hahmottaa jäsenistön näkemyksiä, mitata tuntoja ja tunnustella yleistä ilmapiiriä.

Kyselyt ovat napakoita ja ne toteutetaan vain suomeksi. Niissä on tilaa myös vapaalle sanalle. Kyselyihin on helppo vastata myös kännykällä.

Jäsenpaneeli on avoin kaikille työelämässä mukana oleville jäsenille, joilla on toimiva sähköpostiosoite. Paneeliin osallistuminen on vapaaehtoista.

Paneelia uusitaan ja täydennetään vuosittain.

Miten kyselytulokset käsitellään ja säilytetään?

Kaikki jäsenpaneelin antamat vastaukset käsitellään täysin luottamuksellisesti, niitä ei voida mitenkään yhdistää vastaajaan tai hänen työpaikkaansa.

Jäsenpaneelikyselyjen vastaukset analysoidaan tutkimusyksikön kyselytiimissä.

Kyselytulosten raportoinnissa noudatetaan hyvää tieteellistä tapaa, eikä ketään voida tunnistaa raporteista.

Kyselyjen tunnistetiedoista siivotut aineistot säilytetään tutkimusyksikön suljetulla levyasemalla, jonne ei muilla ole pääsyä.

Keistä jäsenpaneeli koostuu vuosina 2020–2021?

Nykyinen Jäsenpaneeli koostetiin syyskuussa 2020. Alkuun tiedusteltiin jo mukana olleiden panelistien halukkuutta jatkaa. Tämän jälkeen lähetettiin avoin kutsu noin 90 000 jäsenelle sähköpostitse.

Vuoden 2020–2021 paneelissa on 3 153 vapaaehtoista teollisuusliittolaista.

Ikä

Alle 36-vuotiaita kymmenesosa (11 %), 36–45-vuotiaita neljäsosa (27 %), 46–55-vuotiaita kolmasosa (35 %) ja yli 55-vuotiaita reilu neljännes (26 %).

Sukupuoli

Panelisteista neljännes on naisia (25 %) naisia ja kolme neljäsosaa (75 %) miehiä.

Alue

Eniten osallistujia Uudeltamaalta (14 %) ja Varsinais-Suomesta (13 %) sekä Pirkanmaalta (12 %).

Koulutus

Enemmistöllä (69 %) ammatillinen perustutkinto, joka kymmenes suorittanut perus/kansakoulun (9 %) ja erikoisammattitutkinnon (10 %).

Aktiivisuus

Rivijäseniä on selvä enemmistö (66 %), luottamustehtäviä  on kolmanneksella (33 %).

Sektori

Paneelin jäsenistä on Teknologiasektorilta yli puolet (55 %), Kemian sektorilta (20 %), Erityisalojen sektorilta (13 %) ja Puutuotesektorilta (12 %).