Jäsenpaneeli

Mikä on jäsenpaneelin idea?

Paneelin avulla toteutetaan kyselyjä, jotka liittyvät työelämään, yhteiskunnallisiin asioihin ja moneen muuhun liiton toimintaan liittyvään ajankohtaiseen asiaan.

Tarkoituksena on hahmottaa jäsenistön näkemyksiä, mitata tuntoja ja tunnustella yleistä ilmapiiriä.

Kyselyt ovat napakoita ja ne toteutetaan vain suomeksi. Niissä on tilaa vapaalle sanalle. Kyselyihin on helppo vastata myös kännykällä.

Jäsenpaneeli on avoin kaikille työelämässä mukana oleville jäsenille, joilla on toimiva sähköpostiosoite. Paneeliin osallistuminen on vapaaehtoista.

Paneelia uusitaan ja täydennetään vuosittain syyskuussa.

Miten kyselytulokset käsitellään ja säilytetään?

Kaikki jäsenpaneelin antamat vastaukset käsitellään täysin luottamuksellisesti, niitä ei voida mitenkään yhdistää vastaajaan tai hänen työpaikkaansa.

Jäsenpaneelikyselyjen vastaukset analysoidaan tutkimusyksikön kyselytiimissä.

Kyselytulosten raportoinnissa noudatetaan hyvää tieteellistä tapaa, eikä ketään voida tunnistaa raporteista.

Kyselyjen tunnistetiedoista siivotut aineistot säilytetään tutkimusyksikön suljetulla levyasemalla, jonne ei muilla ole pääsyä.

Keistä jäsenpaneeli koostuu vuosina 2023–2024?

Nykyinen jäsenpaneeli koostetiin syyslokakuussa 2023. Avoin kutsu lähetettiin sähköpostitse. Erikseen tiedusteltiin jo mukana olleiden panelistien halukkuutta jatkaa paneelissa.

Vuoden 2023–2024 paneelissa on 4 392 vapaaehtoista teollisuusliittolaista. Edellisessä paneelissa jäseniä oli 2 863, joten uudessa paneelissa on yli 1 500 jäsentä enemmän. Tämä on uusi kokoennätys ja ensimmäinen kerta, kun panelistien määrä ylittää 4 000 rajan. Kiinnostus liittoa ja sen asiaa kohtaan on suurta!

Ikä

Panelisteista alle 36-vuotiaita on seitsemäsosa (14 %), 36–45-vuotiaita reilu neljäsosa (27 %), 46–55-vuotiaita kolmannes (32 %) ja yli 55-vuotiaita reilu neljäsosa (28 %). Panelistien iän keskiarvo on 48 vuotta.

Sukupuoli

Panelisteista neljäsosa (25 %) on naisia ja kolme neljäsosaa (75 %) miehiä.

Alue

Eniten osallistujia on Uudeltamaalta (13 %), Varsinais-Suomesta (12 %) ja Pirkanmaalta (12 %).

Koulutus

Paneeliin osallistujat ovat yleisimmin suorittaneet ammatillisen perustutkinnon (71 %). Selvästi pienemmällä osalla on suoritettuna erikoisammattitutkinto (8 %), ylioppilastutkinto (6 %) tai korkeakoulututkinto (7 %). Osa (7 %) ei ole suorittanut perus- tai kansakoulun jälkeistä tutkintoa.

Aktiivisuus

Enemmistö jäsenpanelisteista (79 %) on Teollisuusliiton rivijäseniä. Luottamustehtäviä on viidesosalla (21 %) paneelin osallistujista.

Panelistien kasvaneen määrän perusteella voi uuden paneelin sanoa olevan aiempaakin moniäänisempi ja edustavampi.