Jäsenpaneeli

Mikä on Teollisuusliiton jäsenpaneeli?

Jäsenpaneelin avulla toteutetaan kyselyjä, jotka liittyvät työmarkkinoihin, työelämään, yhteiskunnallisiin asioihin ja moneen muuhun Teollisuusliiton toimintaan liittyvään ajankohtaiseen asiaan.

Jäsenpaneelin kyselyillä tuotetaan tietoa jäsenistön kokemuksista ja näkemyksistä sekä mitataan tuntoja ja tunnustellaan yleistä ilmapiiriä. Kyselytuloksia hyödynnetään liiton päätöksenteossa ja toiminnan tukena sekä jäsenpalvelujen kehittämisessä.

Kyselyt ovat napakoita ja ne toteutetaan vain suomeksi, koska toteutusaikataulut ovat kiireisiä. Kyselyissä on aina tilaa vapaalle sanalle ja palautteelle. Kyselyihin on helppo vastata kännykällä.

Jäsenpaneeli on avoin kaikille työelämässä mukana oleville liiton jäsenille, joilla on toimiva sähköpostiosoite. Paneeliin osallistuminen on vapaaehtoista.

Paneeli uusitaan vuosittain syksyllä. Jäsenpaneelin toiminnasta vastaa liiton tutkimusyksikkö.

Keistä jäsenpaneeli koostuu vuosina 2022–2023?

Nykyinen jäsenpaneeli koostetiin syys-lokakuussa 2022. Ensin tiedusteltiin jo mukana olleiden panelistien halukkuutta jatkaa. Lisäksi lähetettiin avoin kutsu noin 96 000 jäsenelle sähköpostitse.

Vuoden 2022–2023 paneelissa on ottamassa kantaa ja kertomassa työelämään liittyvistä asioista yhteensä 2 863 vapaaehtoista teollisuusliittolaista.

Panelisteista nuoria alle 36-vuotiaita on noin kuudennes, 36–45-vuotiaita reilu neljäsosa, 46–55-vuotiaita kolmasosa ja yli 55-vuotiaita neljäsosa.

Sukupuoli

Panelisteista reilu neljäsosa (27 %) on naisia ja enemmistö (72 %) miehiä. Noin 1 prosentti vastasi muu tai ei halunnut kertoa sukupuoltaan.

Alue

Eniten osallistujia on Varsinais-Suomesta (14 %), Uudeltamaalta (13 %) ja Pirkanmaalta (12 %).

Koulutus

Panelisteista yli puolet (65 %) on suorittanut ammatillisen perustutkinnon, kymmenesosalla (9 %) on suoritettuna erikoisammattitutkinto ja lähes yhtä moni on suorittanut perus- tai kansakoulun (8 %). Korkeakoulututkinnon suorittaneita on panelisteissa useampia (6 %).

Aktiivisuus

Selvä enemmistö (76 %) jäsenpaneeliin osallistuvista on Teollisuusliiton rivijäseniä. Luottamustehtäviä on neljäsosalla (24 %) panelisteista.

Vuoden 2022–2023 jäsenpaneeli paneeli on iältään aiempaa nuorempi. Naisten osuus on kasvanut, samoin rivijäsenten osuus. Koska paneelin kokokin on kasvusuunnassa, voi uuden paneelin voi sanoa olevan aiempaakin moniäänisempi ja edustavampi.

Miten kyselytulokset käsitellään ja säilytetään?

Jäsenpaneelikyselyjen vastaukset analysoidaan tutkimusyksikön kyselytiimissä.

Kaikki jäsenpaneelin antamat vastaukset käsitellään täysin luottamuksellisesti, eikä tuloksia voida mitenkään yhdistää vastaajaan tai hänen työpaikkaansa.

Kyselytulosten raportoinnissa noudatetaan hyvää tieteellistä tapaa, eikä vastaajaa tai hänen työpaikkaansa voida tunnistaa raporteista. Kyselytuloksia käsittelee vain liiton kyselytiimi.

Osa jäsenpaneelikyselyistä toteutetaan säännöllisin väliajoin. Esimerkiksi ostovoimakysely ja työtaistelumittari ovat tällaisia.