Puusepänteollisuuden työntekijöiden työehtosopimus 2023–2025

Teollisuusliiton hallinto hyväksyi tiistaina 4.4. puusepänteollisuuden uuden työehtosopimuksen. Myös työnantajia edustava Puusepänteollisuus ry on hyväksynyt sopimuksen. Työehtosopimus tulee voimaan 1.4.2023 ja se on voimassa 30.4.2025 asti.

Palkankorotusten lisäksi työehtosopimukseen saatiin tekstimuutoksia muun muassa palkalliseen raskaus- ja vanhempainvapaan pidentämiseen. Koko neuvottelutuloksen löydät tästä linkistä.

Palkankorotukset vuonna 2023

Palkankorotuksista sovitaan paikallisesti. Mikäli paikallista palkkasopimusta ei saavuteta, korotetaan palkkoja sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.8.2023 tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 3,5 %. Palkankorotusten yhteydessä korotetaan aikapalkkoja, vuorolisiä ynnä muita yleiskorotuksen suuruudella. Mikäli paikallista palkkasopimusta ei saavuteta, maksetaan työntekijälle lisäksi kertaerä, jonka suuruus on 353 euroa ja se maksetaan syyskuun ensimmäisen palkanmaksun yhteydessä.

Palkankorotukset vuonna 2024

Palkankorotuksista sovitaan paikallisesti. Mikäli paikallista ratkaisua ei saavuteta, korotetaan palkkoja sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.6.2024 tai lähinnä sen jälkeen yleiskorotuksella, jonka suuruus on 2,25 %. Palkankorotusten yhteydessä korotetaan aikapalkkoja, vuorolisiä yms. yleiskorotuksen suuruudella. Mikäli paikallista palkkasopimusta ei saavuteta, korotetaan palkkoja lisäksi sen palkanmaksukauden alusta, joka alkaa 1.6.2024 tai lähinnä sen jälkeen paikallisella erällä, jonka suuruus on 0,25 % keskimääräisestä työehtosopimuksen 13.1 §:n tarkoittamasta keskituntiansiosta kerrottuna yrityksen tai toimipaikan työehtosopimuksen piiriin kuluvien työntekijöiden lukumäärällä 30.4.2024.

Tes-infotilaisuudet

Työehtosopimusratkaisusta tullaan järjestämään huhtikuun aikana luottamushenkilöille infotilaisuuksia, joissa avataan yksityiskohtaisemmin sopimusratkaisua. Luottamushenkilöille lähetetään kutsut infotilaisuuksiin sähköpostitse.