Taimitarha-alan neuvottelutulos on hyväksytty

Yksityismetsätalouden Työnantajat ry:n hallitus (23.2.2024) ja Teollisuusliiton hallitus (22.2.2024) ovat hyväksyneet neuvottelijoiden esittämän ja 14.2.2024 saavutetun taimitarha-alan työehtosopimuksen neuvottelutuloksen.

Työehtosopimuksen voimassaoloaika on 1.3.2024–28.2.2026.

Taimitarha-alan työehtosopimuksen mukaiset palkantarkistukset 1.3.2024 ja 1.3.2025

Yleiskorotus 1.3.2024

Työehtosopimuksen mukaisia palkkoja korotetaan sen 1.3.2024 alkavan palkanmaksukauden alusta tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta yleiskorotuksella, jonka suuruus on 3,7 prosenttia. Myös työkohtaisia tuntipalkkoja korotetaan 3,7 prosenttia.

Kertakorvaus 1.9.2024

Niille työntekijöille, jotka ovat olleet työsuhteessa samaan työnantajaan 1.9.2024 mennessä vähintään 3 kk vuoden 2024 aikana, maksetaan lisäksi 150 euron suuruinen kertakorvaus 1.9.2024 jälkeisenä ensimmäisenä palkanmaksupäivänä.

Palkantarkistus 1.3.2025

Työehtosopimuksen mukaiset palkat on sovittu tarkastettavaksi uudelleen 1.3.2025 alkaen. Vuoden 2025 palkan tarkistuksista sovitaan erikseen 31.1.2025 mennessä. Mikäli palkoista ei sovita 31.1.2025 mennessä taimitarha-alan voimassaolo päättyy 28.2.2025.

Huomioitavia tekstimuutoksia

  • Neuvottelutuloksena on sovittu maksettavaksi työntekijälle matkakorvaus silloin, kun hän joutuu matkustamaan työpaikalle säännöllisen työajan ulkopuolella tai hälytysluontoisessa työssä.
  • Neuvottelutuloksena on sovittu maksettavaksi ei-synnyttävälle vanhemmalle hänen vanhempainvapaansa ajalta korvausta.

Lisätietoja