Industrifacket har nått ett avtal med Formica IKI – strejken avblåst

Industrifacket, Fackföreningen Pro och företaget Formica IKI har med hjälp av förmedlare Jukka Ahtela nått en överenskommelse om ett företagsspecifikt kollektivavtal.

Industrifacket har godkänt avtalet. Därför drar Industrifacket tillbaka strejkvarslet mot Formica IKI. Företaget är verksamt inom den mekaniska skogsindustrin. Arbetet i företaget fortsätter som tidigare.

Avtalsperioden är 1.1.2022–31.12.2025. Strejken skulle ha börjat idag 27.1 och fortsatt fram till 13.2.

Dessutom har Industrifacket också ingått företagsvisa kollektivavtal med fyra andra företag inom den mekaniska skogsindustrin. Det rör sig om Adolf Lahti Yxpila Ab Oy, MCM Timber Oy, Kinnaskoski Oy och Södra Wood Oy.

Avtalen gäller 1.1.2022–31.12.2024 förutom för Södra Woods del där avtalsperioden är ett år kortare.