De första företagsvisa kollektivavtalen till mekaniska skogsindustrin

Industrifackets styrelse godkände på fredag 12.11 de två första företagsvisa kollektivavtalen inom mekaniska skogsindustrin. Kollektivavtalen som gäller hela personalen gjordes med Varkauden Puu och Anaika Wood Group. Avtalsperioden för bägge avtal är 1.1.2022–31.12.2024.

De företagsvisa avtalen följer den mekaniska skogsindustrins nuvarande allmänbindande kollektivavtal, och är i enlighet med de mål som Industrifacket har ställt för förhandlingsrundan.

Industrifacket förhandlar just nu med över 40 företag inom mekaniska skogsindustrin, medan facket sonderar läget med ungefär 50 företag.

Sammanlagt omfattas ungefär 200 företag av förhandlingarna.