Ensimmäiset yrityskohtaiset työehtosopimukset mekaaniseen metsäteollisuuteen

Teollisuusliiton hallitus hyväksyi perjantaina 12.11. kaksi ensimmäistä yrityskohtaista työehtosopimusta mekaaniseen metsäteollisuuteen. Yritysten koko henkilöstöä koskevat sopimukset solmittiin Varkauden Puun ja Anaika Wood Groupin kanssa. Molempien sopimusten sopimuskausi on 1.1.2022–31.12.2024.

Solmitut yrityskohtaiset työehtosopimukset noudattelevat mekaanisen metsäteollisuuden nykyistä valtakunnallista yleissitovaa työehtosopimusta, ja ovat Teollisuusliiton neuvottelukierrokselle asettamien tavoitteiden mukaisia.

Teollisuusliitolla on parhaillaan käynnissä neuvottelut yli 40 mekaanisessa metsäteollisuudessa toimivan yrityksen kanssa. Tunnusteluja neuvottelujen aloittamisesta käydään noin 50 yrityksen kanssa. Neuvottelujen piirissä olevien yritysten määrä on kaikkiaan noin 200.