Teollisuusliitto ry tukee tänä vuonna lasten ja nuorten mielenterveyttä sekä lapsiperheiden hyvinvointia

Teollisuusliitto on tehnyt 3 000 euron lahjoitukset Mieli ry:llelle sekä Mannerheimin Lastensuojeluliitolle.

Mieli ry on maailman vanhin mielenterveysalan kansalaisjärjestö, jonka perustehtävä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy. Yhdistyksen mukaan myöhemmän elämän hyvinvoinnin perusta rakennetaan lapsuudessa. Hyvinvointi rakentuu turvallisista ihmissuhteista ja kasvuympäristöstä: vanhempien huolenpidosta, kuulluksi tulemisesta ja tunnetarpeisiin vastaamisesta.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto jo sata vuotta työtä lasten ja perheiden hyvän arjen puolesta. MLL on ollut pienen puolella jo vuodesta 1920. Vuosikymmenien varrella se on tehnyt merkittävää työtä lasten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin parantamiseksi.