Työnantaja syrji ammattiyhdistystoiminnan perusteella – korkein oikeus velvoitti hyvityksiin syrjityille työntekijöille

Teollisuusliiton jäseniä koskenut tapaus ratkaistiin korkeimmassa oikeudessa jäsenten kannalta myönteisesti. Taustalla oli ylityökielto, jonka Teollisuusliitto oli julistanut heidän työpaikalleen vuoden 2018 syksyllä. Työnantaja tarjosi kuitenkin ylityökiellon aikana työntekijöille mahdollisuutta tehdä viikonloppuna ylityötä urakkatyönä. Viikonloppuna tehdystä työstä maksettiin laskennallinen tuntipalkka ja ylityökorvaus sekä viikkolepokorvaus ja sunnuntaityökorvaus, vaikka työtä ei tehty sunnuntaina.

Teollisuusliiton jäsenille myönnettiin liiton oikeusapu ja asia vietiin oikeuteen. Tapaus eteni lopulta korkeimpaan oikeuteen asti.

Korkein oikeus katsoi ennakkopäätöksessään, että työnantaja antoi ylimääräisen taloudellisen edun niille työntekijöilleen, jotka suostuivat tekemään ylityötä liiton julistaman ylityökiellon aikana, ja että työnantaja syrji muita työntekijöitä heidän ammattiyhdistystoimintansa perusteella. Syrjintä kohdistui niihin työntekijöihin, jotka olisivat pystyneet tekemään ylityönä teetettyä työtä ilman erillistä perehdytystä.

Korkein oikeus kumosi aiemmat hovioikeuden ja käräjäoikeuden tuomiot ja velvoitti työnantajan suorittamaan syrjityille työntekijöille tuhat euroa yhdenvertaisuuslain mukaista hyvitystä.

Työntekijöiden vahingonkorvausvaatimukset saamatta jääneestä palkasta sen sijaan hylättiin. Jäsenten oikeudenkäyntikulut maksoi Teollisuusliitto.