Nya kollektivavtal i tre kemibranscher

Kollektivavtalen för den kemiska basindustrin, plastproduktindustrin och kemiska produktindustrin samt olje-, naturgas-, och petrokemiska industrin gäller i två år mellan 3.2.2023 och 31.12.2024. Omkring 13 000 arbetstagare jobbar inom tillämpningsområdet för avtalen.

Löneförhöjningarna i de nya kollektivavtalen för branscherna består av en allmän lönehöjning på 5,5 procent, en lokal lönepott på 0,2 procent samt två engångsersättningar vars sammanlagda summa är 800 euro.

Lönerna höjs i år genom en allmän lönehöjning på 2,2 procent. År 2024 är den allmänna lönehöjningen 3,3 procent. Levnadskostnaderna har blivit avsevärt dyrare under vintern och därför har förbundet förhandlat om engångsersättningar till ett värde av 800 euro för år 2023. Det handlar om två gånger 400 euro. Den första betalas ut i mars 2023. Den andra raten betalas ut i juni 2023. Löneförhöjningarna år 2024 innehåller en företagsspecifik lönepott på 0,2 procent. Arbetsgivaren bestämmer om hur andelen fördelas på arbetsplatsen.

Lönerna enligt lönetabell höjs enligt den allmänna löneförhöjningen det vill säga 5,5 procent under avtalsperioden på två år. Lönetilläggen höjs med 3,3 procent från och med 1.1.2024.

Förändringarna i avtalstexterna innehåller en satsning på unga och introduktion på jobbet samt utvecklingsåtgärder för att förbättra arbetshälsan. Målet för avtalsperioden är att främja branschens dragningskraft bland unga och framför allt kvinnor. Avtalet innehåller även skrivelser som bygger på målsättningen att öka välmående på jobbet och utveckla sätt för hur man bättre kan beakta människor i olika ålder. Dessutom vill parterna höja anseendet och uppskattningen för utförlig introduktion på jobbet. Man har även tagit små steg mot att dt ska bli lättare att kombinera arbete och familjeliv.

Här kan du läsa en sammanfattning om kollektivavtalen.