Valtakunnallisten ammattiosastojen tapahtumat

Ammattiosasto
Aika
Tapahtuma tai jäsenetu
Tapahtuman ajankohta
Maailmanlopun revyy, Peacock- teatteri, Helsinki
Tapahtuman ajankohta
Opintoapuraha
Tapahtuman ajankohta
Syyskokous
Tapahtuman ajankohta
Hallituksen kokous ja syyskokous
Tapahtuman ajankohta
Hallituksen kokous ja syyskokous