Kemian perusteollisuuden koulutussopimuksen mukaiset kurssit

Kun löydät itsellesi sopivan kurssin, ilmoittaudu sähköisesti tästä linkistä.

Kirjautumiseen tai ilmoittautumiseen liittyvissä ongelmissa ota yhteyttä koulutusyksikköön puh. 020 774 1024.

Työnantajan tuen piirissä olevat kurssit vuonna 2022

Luottamusmieskoulutus

Kurssin kesto

Luottamusmiesten peruskurssi
Ei kuitenkaan 24.–28.1. tai 12.–16.12. järjestettävä kurssi
 5 pv Murikka-opisto
Luottamusmiesten jatkokurssi (5 + 5 pv)
Ei kuitenkaan 15.–19.8. (toinen osa 12.–16.9.) järjestettävä kurssi
10 pv Murikka-opisto

Työsuojelukoulutus

Työsuojelun peruskurssi 5 pv Murikka-opisto
Työsuojelun jatkokurssi (5 + 5 pv) 10 pv Murikka-opisto
Riskien arviointi – työsuojelun täydennyskurssi 3 pv Murikka-opisto
Kemialliset tekijät työpaikalla – työsuojelun täydennyskurssi 3 pv Murikka-opisto
Ergonomia tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisessä * 3 pv Murikka-opisto

Luottamushenkilöiden täydennyskoulutus

Kemianteollisuuden paikallisen sopimisen kurssi (3 pv + 16 h etäopiskelua) ** 3 pv + 16 h Murikka-opisto
Neuvottelutaidon kurssi 5 pv Murikka-opisto
Työoikeus 5 pv Murikka-opisto
Toimivat ja terveelliset työajat 3 pv Murikka-opisto
Yritystalous 3 pv Murikka-opisto
Osallistujan areenat – kuukauden kurssi 20 pv Murikka-opisto

Ruotsinkielinen koulutus

Grundkurs för förtroendemän 5 dagar Murikka-institutet
Fortsättningskurs för förtroendemän (5 + 5 dagar) 10 dagar Murikka-institutet
Grundkurs i arbetarskydd 5 dagar Murikka-institutet
Fortsättningskurs i arbetarskydd (5 + 5 dagar) 10 dagar Murikka-institutet
Kompletteringskurs 3 dagar Murikka-institutet

Ateriakustannusten korvaus

Ateriakorvauksen suuruus vuonna 2022 on 26,21 euroa.

*) Niillä kemian alojen luottamus- ja työsuojeluhenkilöillä, jotka ovat käyneet Hyvinvointi työyhteisössä -kurssin, ei ole osallistumisoikeutta Ergonomia tuottavuuden ja työ hyvinvoinnin kehittämisessä -kurssille, ellei paikallisesti toisin sovita.

**) Paikallinen sopiminen -kurssi toteutetaan siten, että 3 päivää opiskellaan Murikassa ja 2 päivää etänä. Molemmat jaksot sisältävät yhden päivän Teollisuusliiton ja Kemianteollisuus ry:n yhteistä koulutusta. Yhteiseen osuuteen voivat osallistua luottamushenkilöt ja työnantajan edustajat.

Jos työnantaja evää kemianteollisuuden Paikallisen sopimisen kurssille osallistumisen, koska se aiheuttaisi tuntuvaa haittaa yrityksen tuotannolle tai toiminnalle, luottamushenkilöllä on mahdollisuus hakea muille Murikan Paikallisen sopimisen kurssille.