Jakelun koulutussopimuksen mukaiset kurssit

Kun löydät itsellesi sopivan kurssin, ilmoittaudu sähköisesti tästä linkistä. Samalle ay-kurssille voi osallistua vain kerran.

Kirjautumiseen tai ilmoittautumiseen liittyvissä ongelmissa ota yhteyttä koulutusyksikköön puh. 020 774 1024.

Työnantajan tuen piirissä olevat kurssit vuonna 2023

Luottamusmieskoulutus

Kurssin kesto

Luottamusmiesten peruskurssi  5 pv Murikka-opisto
Luottamusmiesten jatkokurssi (5 + 5 pv) 10 pv Murikka-opisto

Työsuojelukoulutus

Työsuojelun peruskurssi 5 pv Murikka-opisto
Työsuojelun jatkokurssi (5 + 5 pv) 10 pv Murikka-opisto
Riskien arviointi – työsuojelun täydennyskurssi 3 pv Murikka-opisto
Ergonomia tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisessä 3 pv Murikka-opisto

Luottamushenkilöiden täydennyskoulutus

Paikallinen sopiminen 5 pv Murikka-opisto
Työoikeus 5 pv Murikka-opisto
Kassavirtaa ja kannattavuutta – yritystaloutta pelaten 3 pv Murikka-opisto
Hyvinvointi työyhteisössä 3 pv Murikka-opisto
Neuvottelutaito 5 pv Murikka-opisto
Toimivat ja terveelliset työajat 3 pv Murikka-opisto
Jakajien täydennyskurssi *) 3 pv Murikka-opisto

Ruotsinkielinen koulutus

Grundkurs för förtroendemän 5 dagar Murikka-institutet
Fortsättningskurs för förtroendemän (5 + 5 dagar) 10 dagar Murikka-institutet
Grundkurs i arbetarskydd 5 dagar Murikka-institutet
Fortsättningskurs i arbetarskydd (5 + 5 dagar) 10 dagar Murikka-institutet
Kompletteringskurs 3 dagar Murikka-institutet

Liittojen yhteinen koulutus

Medialiitto ja Teollisuusliitto järjestävät liittojen yhteisen ajankohtaispäivän tarvittaessa.

Ateriakustannusten korvaus

Ateriakorvauksen suuruus vuonna 2023 on 28,25 euroa.

*) Kurssi järjestetään joka toinen vuosi 3-päiväisenä. Aloitusvuosi 2021. Luottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu voivat osallistua kurssille joka kerta. Varaluottamusmiehet ja -työsuojeluvaltuutetut voivat osallistua kurssille kerran, elleivät ole aiemmin käyneet kurssia.

Liitot suosittelevat, että työaika järjestetään luottamusmiesvapailla tai työvuorojärjestelyillä siten, että kurssia edeltävänä yönä ei ole työvuoroa. Ilmoitus kurssille osallistumisesta on tultava vähintään 3 viikkoa ennen kurssin alkua.