Jakelun koulutussopimuksen mukaiset kurssit

Kun löydät itsellesi sopivan kurssin, ilmoittaudu sähköisesti tästä linkistä. Samalle ay-kurssille voi osallistua vain kerran.

Kirjautumiseen tai ilmoittautumiseen liittyvissä ongelmissa ota yhteyttä koulutusyksikköön puh. 020 774 1024.

Työnantajan tuen piirissä olevat kurssit vuonna 2024

Luottamusmieskoulutus

Kurssin kesto

Luottamusmiesten peruskurssi  5 pv Murikka-opisto
Luottamusmiesten jatkokurssi (5 + 5 pv) 10 pv Murikka-opisto

Työsuojelukoulutus

Työsuojelun peruskurssi 5 pv Murikka-opisto
Työsuojelun jatkokurssi (5 + 5 pv) 10 pv Murikka-opisto
Riskien arviointi – työsuojelun täydennyskurssi 3 pv Murikka-opisto
Ergonomia tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisessä 3 pv Murikka-opisto

Luottamushenkilöiden täydennyskoulutus

Paikallinen sopiminen 5 pv Murikka-opisto
Työoikeus 5 pv Murikka-opisto
Kassavirtaa ja kannattavuutta – yritystaloutta pelaten 3 pv Murikka-opisto
Hyvinvointi työyhteisössä 3 pv Murikka-opisto
Neuvottelutaito 5 pv Murikka-opisto
Toimivat ja terveelliset työajat 3 pv Murikka-opisto
Osallistujan areenat – kuukauden kurssi *) 20 pv Murikka-opisto

Ruotsinkielinen koulutus

Grundkurs för förtroendemän 5 dagar Murikka-institutet
Fortsättningskurs för förtroendemän (5 + 5 dagar) 10 dagar Murikka-institutet
Grundkurs i arbetarskydd 5 dagar Murikka-institutet
Fortsättningskurs i arbetarskydd (5 + 5 dagar) 10 dagar Murikka-institutet
Kompletteringskurs 3 dagar Murikka-institutet

Education in English

Basic course for Shop Stewards **) 5 days Murikka Institute

Liittojen yhteinen koulutus

Medialiitto ja Teollisuusliitto järjestävät liittojen yhteisen ajankohtaispäivän tarvittaessa.

Ateriakustannusten korvaus

Ateriakorvauksen suuruus vuonna 2024 on 30,07 euroa.

*) Osallistujan areenat – kuukauden kurssille voivat osallistua pääluottamushenkilöt, joilla on vähintään 20 edustettavaa. Jakelun sopimuksen osalta osallistumisoikeus koskee ammattiosaston valitsemaa luottamusmiestä.

**) Basic course for shop stewards  -kurssille voivat osallistua ne luottamushenkilöt, jotka pystyvät seuraamaan opetusta englannin kielellä. Kurssille ei voi osallistua, mikäli on aiemmin käynyt suomen- tai ruotsinkielisen luottamusmiesten peruskurssin.