Uusi työehtosopimus media- ja painoalalle

Media ja painoalan uusi kaksivuotinen työehtosopimus on voimassa 9.3.2023–28.2.2025 välisen ajan.

Uuden työehtosopimuksen mukaiset palkankorotukset muodostuvat + 5,5 prosentin yleiskorotuksesta, 0,5 prosentin paikallisesta erästä sekä 400 euron kertaerästä.

Tarkemmin kuvattuna työntekijän henkilökohtaista palkkaa korotetaan 1.6.2023 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 3,35 prosentin yleiskorotuksella. Vuonna 2024 yleiskorotuksen suuruus on 2,15 prosenttia ja se maksetaan 1.6.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien.

Helpotuksena talven aikana korkeiksi kohonneisiin kustannuksiin maksetaan kertakorvauksena 400 euroa. Erä tulee maksuun huhtikuussa 2023.

Vuoden 2024 palkankorotuksiin sisältyy 0,5 prosentin yrityskohtainen erä. Mikäli erän jakamisesta ei löydetä yksimielisyyttä, jaetaan erä työnantajapäätöksellä. Erä maksetaan yleiskorotuksen kanssa samana ajankohtana 1.6.2024 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta.

Taulukkopalkat nousevat molempina vuosina yleiskorotuksen verran eli yhteensä 5,5 prosenttia kahden vuoden sopimuskaudella. Samoin Työehtosopimuksen lisät nousevat molempina vuosina yleiskorotuksen verran.

Palkkaratkaisun lisäksi sovittiin pieniä tekstimuutoksia.

Voit lukea tiivistelmän työehtosopimuksen muutoksista tästä linkistä.