Nytt kollektivavtal i medie- och tryckeribranschen

Det nya kollektivavtalet för medie- och tryckeribranschen gäller i två år. Avtalsperioden är 9.3.2023–28.2.2025.

Löneförhöjningarna enligt det nya kollektivavtalet består av en allmän löneförhöjning på 5,5 procent, en lokal lönepott på 0,5 procent, en engångsersättning på 400 euro.

De individuella lönerna från och med 1.6.2023 eller första löneperiod efter datumet genom en allmänhöjning på 3,35 procent. År 2024 höjs lönerna genom en allmän lönehöjning på 2,15 procent från och med 1.6.2024 eller första löneperiod efter datumet.

En engångsersättning på 400 euro betalas ut i samband med lönen i april 2023.

Löneförhöjningen för år 2024 innehåller en företagsspecifik lönepott på 0,5 procent. Om man inte på arbetsplatsen når en överenskommelse om hur löneförhöjningen ska fördelas är det arbetsgivaren som besluter om fördelningen. Utbetalningen sker 1.6.2024 eller första löneperiod efter datumet.

Tabellönerna stiger i enlighet med den allmänna löneförhöjningen det vill säga 5,5 procent under hela avtalsperioden. Lönetilläggen höjs också i enlighet med den allmänna lönehöjningen.

Förutom löneuppgörelsen innehöll avtalet också små ändringar i avtalstexten.

Läs mer om kollektivavtalet här (på finska).