Mötesordförande Sami Ryyynänen avslutade kongressen

Ordförande för Industrifackets kongressmöte, Sami Ryynänen, anser att Industrifacket kongress uppfyllde de mål man lagt fram.

– Vi har fått ett starkt mandat av våra medlemmar. Den strategi som vi nyss antagit ger en stark grund för vårt arbete. Vi har tillsammans genom mångsidiga diskussioner och ett gediget arbete målat fram riktlinjerna för följande fem år, sammanfattade Ryynänen förbundskongressen i sitt avslutande anförande.

Enligt Ryynänen har kongressen är det inte bara kongressombuden som fått erfara och känna av stämningen utan kongressen har även synats utåt.

– Man lyssnar till och oss och vårt ord väger tungt. Så ska det vara när det högsta beslutsfattande organet för Finlands största fackförbund samlas. Medlemmarnas röst har hörts här i Tammerfors och den kommer att höras även i fortsättningen.

Enligt Ryynänen har det varit arbetsdryga men väldigt givande kongressdagar.

– Jag vill för min egen del och hela presidiets del tacka alla kongressombud, fackavdelningar som lagt fram kongressmotioner och alla er andra som gjort den här kongressen möjlig. Vi har gjort ett gott jobb, sa Ryynänen.