Industrifackets ekonomi står på stadiga ben

– Industrifacket har en god ekonomi vilket ger oss stöd mot det tryck vi har på oss utifrån, sammanfattar Industrifackets ekonomichef Ulla Hopponen.

Industrifackets balansräkning i slutet av år 2022 var 677 miljoner euro. Överskottet har förstärkts med 440 miljoner euro mellan 2018 och 2022. Enligt Hopponen ägde den här utvecklingen i på många sätt speciella omständigheter.

– Världen var i praktiken delvis stängd i två år på grund av coronapandemin. Ett år har vi lidit av de effekter som Rysslands anfall mot Ukraina orsakat världsekonomin, säger Ulla Hopponen.

– Kojamo Oy börsnoterades och arbetslöshetskassan separerades till en egen separat enhet A-kassan. Allt det här har påverkat både förbundets verksamhet och ekonomi. En del positivt, en del negativt, säger Hopponen.

Verksamheten

Industrifacket använde 236 miljoner euro för förbundets verksamhet under kongressperioden.

– Den största enskilda utgiften är personalkostnaderna. Den näst största utgiften är stöd och medlemsförmåner till medlemmarna. Där finns bland strejkpenning, rättshjälp, försäkringar, semesterstugor och andra medlemsförmåner.

Den nyaste förmånen är kassaförsäkringen som ingår i medlemsavgiften på 1 procent.

Industrifackets inkomster från medlemsavgifterna för kongressperioden var 168 miljoner euro.

– Medlemsavgifterna i euro sjönk årligen fram till år 2021 efter vilket utvecklingen avstannade och vi har till och med sett en liten ökning.

Placeringar

Underskottet på 68 miljoner ersattes genom inkomster från placeringar.

– Målet för kongressperioden var att högst 50 av avkastningen skulle gå till att finansiera verksamheten. Då avkastningen landade på 390 miljoner euro användes alltså bara 17,5 procent.

Industrifackets placeringar i olika instrument var i slutet av år 2018 drygt 593 miljoner euro. I slutet av 2022 var summan 887 miljoner euro.

– Placeringarna har gått väldigt ra under kongressperioden trots att tidsperioden präglats av två tidsperioder med kraftig fluktuation på marknaden.

– Det finns alltid risker involverade i placeringar. Vi jobbar med risken genom att diversifiera, använda oss av olika portföljförvaltare och gör placeringar vid olika tidpunkter. Vi har också försäkrat oss om att egendomstillgångarna är sådana att man kn sälja dem snabbt.

En god ekonomi stöder verksamheten

Enligt Hopponen har Industrifacket all orsak att även i fortsättningen se till att ekonomin är i skick.

– Då arbetsgivarsidan alltmer vill frångå de allmänbindande avtalen och de kommande anpassningsåtgärder som följande regering kommer med innebär samtidigt utmaningar för förbundets ekonomi. Det finns all orsak att frukta att regeringen riktar sådana åtgärder mot facket där avsikten är att gå åt facken även ekonomiskt.

– Endast genom att ha en god ekonomi kan vi försäkra oss om att vi även i framtiden har tillräckliga resurser och påverkningsmöjligheter, konstaterar Hopponen.