Svensk verksamhet

Den svenska verksamheten på Industrifacket leds av en svensk ombudsman, som har helhetsansvar för verksamheten. Förbundet har också personal som erbjuder svensk service inom organisationsverksamheten, intressebevakningen, medlemsregistret och kommunikationen.

Industrifacket har också en svensk sektion som kommer att utnämnas av styrelsen i januari 2018. Sektionen kommer att bestå av medlemmar och en förbundsanställd.

Förbundet ordnar på våren och hösten medlemsforum på svenska. Medlemsforumen är öppna för alla medlemmar. Dessutom erbjuder förbundet olika kurser som är avsedda för förtroendemän, arbetarskyddsfullmäktige och aktiva inom fackavdelningarna. Fackavdelningarna kan också beställa lokala kurser enligt behov som förbundet betalar för.