Industrifackets svenska sektion består av Teija Löfholm, Ronja Grönholm, Hanna Borisov (främre raden) och Kent-Johan Svarvar, Ilkka Nordström, Mats-Johan Kaars, Per Hällfors, Markus Hotta (bakre raden).

Industrifackets svenska sektion

Den svenska sektionen är en av fem sektioner som har grundats vid Industrifacket för att bättre förankra medlemmarna i förbundets verksamhet. Tanken är att sektionerna fungerar som expert- och hjälporgan, deltar i planeringen och förverkligande av verksamheten, deltar i planeringen av evenemang, deltar och följer upp verksamheten på lokal och regional nivå samt kommer med utvecklingsförslag.

Den svenska sektionen har en ordförande samt sju övriga medlemmar som har utnämnts av förbundsstyrelsen i februari. Sektionsmedlemmarna representerar olika avtalsbranscher, sektorer och regioner.

Om du har tankar eller förslag på frågor som sektionen borde behandla eller driva, kan du kontakta vem som helst inom den svenska sektionen.

Sektionens mandatperiod är fem år och sträcker sig fram till år 2023. De övriga fyra sektionerna är ungdomssektionen, utbildningssektionen, arbetsmiljö- och jämställdhetssektionen samt kultur- och fritidssektionen.

Medlemmarna i svenska sektionen:

Mats-Johan Kaars, ordförande, trävarusektorn, Övermark
(0500 986 980, [email protected])

Ronja Grönholm, teknologisektorn, Karis
(050 370 4725, [email protected])

Eveliina Koivisto, Tammerfors
(040 579 5174 [email protected])

Per Hällfors, trävarusektorn, Lovisa
(050 526 8437, [email protected])

Hanna Borisov, kemisektorn, Saltvik, Åland
(040 534 7784, [email protected])

Markus Hotta, kemisektorn, Vörå
(050 3200 921, [email protected])

Kent-Johan Svarvar, teknologisektorn, Yttermark
(040 961 5100, [email protected])

Teija Löfholm, teknologisektorn, Jakobstad
(046 539 4959, [email protected])

Från Industrifackets byrå deltar i svenka sektionens verksamhet organisationsombudsman Nina Wessberg och sekreterare Minna Kahila.