Industrifackets svenska sektion

Den svenska sektionen är en av fem sektioner som har grundats vid Industrifacket för att bättre förankra medlemmarna i förbundets verksamhet. Tanken är att sektionerna fungerar som expert- och hjälporgan, deltar i planeringen och förverkligande av verksamheten, deltar i planeringen av evenemang, deltar och följer upp verksamheten på lokal och regional nivå samt kommer med utvecklingsförslag.

Den svenska sektionen har en ordförande samt sju övriga medlemmar som har utnämnts av förbundsstyrelsen i augusti. Sektionsmedlemmarna representerar olika avtalsbranscher, sektorer och regioner.

Om du har tankar eller förslag på frågor som sektionen borde behandla eller driva, kan du kontakta vem som helst inom den svenska sektionen.

Sektionens mandatperiod är fem år och sträcker sig fram till år 2028. De övriga fyra sektionerna är ungdomssektionen, utbildningssektionen, arbetsmiljö- och jämställdhetssektionen samt kultur- och fritidssektionen.

Medlemmarna i svenska sektionen:

Mats-Johan Kaars (ordförande), Österbotten

Teija Löfholm (vice ordförande), Österbotten

Karl-Johan Hjelm, Nyland

Hans Gustafsson, Sydvästra Finland

Emma Sandås, Österbotten

Peter Sjökvist, Österbotten

Eveliina Koivisto, Inre Finland

Andreas Toppar, Österbotten

Från Industrifackets byrå deltar i svenka sektionens verksamhet organisationsombudsman Nina Wessberg och sekreterare Minna Kahila.