Industrifacket sade upp kollektivavtalen för teknologiindustrin – Förhandlingarna om nästa års löneförhöjningar avslutades

Industrifacket har sagt upp kollektivavtalet för teknologiindustrin, malmgruvorna och plåt- och industriisoleringsbranschen. Förbundet har sagt upp avtalen från slutet av november. Förhandlingarna med Teknologiindustrins arbetsgivare rf avslutades utan att parterna nådde ett resultat om löneförhöjningarna år 2023 och parterna har inte kommit överens om fortsatta förhandlingar. Industrifackets ordförande Riku Aalto säger att parterna nu ligger exceptionellt långt ifrån varandra.

– Det erbjudande arbetsgivarna kom med är inte tillräckligt för att trygga köpkraften för Industrifackets medlemmar. Arbetsgivarpartens erbjudande till löntagarna är lägre än vad förlikningsmannen erbjöd den offentliga sektorn, säger ordförande Riku Aalto.

– Löntagarna har under det senaste decenniet fått sköta om konkurrenskraften. Nu är det arbetsgivarnas tur att ta hand om köpkraften. Industriföretagens konkurrenskraft klarar av löneförhöjningar trots att det ekonomiska läget är aningen osäkert, säger Aalto.

Arbetsgivarna har i förhandlingarna talat om den avtalslösning som den offentliga sektorn kom överens om i våras. Arbetsgivarsidan inom industrin anser att de inte kan godkänna en sådan löneuppgörelse som försvagar hållbarheten inom den offentliga ekonomin. Löneuppgörelsen för den offentliga sektorn innebär att de anställda vid kommuner och välfärdsområden automatiskt får högre lönepåslag än industriarbetarna.

– Det verkar som om det har gått precis som vi i Industrifacket befarade. Arbetsgivaren vägrar höja de anställdas löner då samma löneförhöjningar direkt går till anställda inom den offentliga sektorn.

– Oroliga funderingar om löneförhöjningarna inom den offentliga sektorn hör inte till industrins förhandlingsbord. Vi kommer inte att nöja oss med mindre löneförhöjningar bara för att det skulle gynna någon annan. Finlands konkurrenskraft stark, företagens lönsamhet ligger på en god nivå och i våra främsta konkurrentländer tog man i löneuppgörelsen i beaktan de stigande priserna, säger Aalto avslutningsvis.

Då kollektivavtalen för arbetstagarna inom teknologisektorn nu sägs upp innebär det att kollektivavtalet står öppet i sin helhet. Industrifacket förbereder sig i vanlig ordning på en avtalsrörelse där fackavdelningarna ombeds komma med initiativ för innehåll i det nya avtalet. Fredsplikten i avtalsbranscherna upphör i slutet av november.

Info:
Riku Aalto
Ordförande
Industrifacket
0400711072