Nytt kollektivavtal för borst- och penseltillverkarna

Borst- och penselbranschens nya kollektivavtal gäller i två år. Avtalsperioden är mellan 6.3.2023 och 28.2.2025 välisen ajan. Omkring 50 personer jobbar inom tillämpningsområdet för avtalet.

Löneförhöjningarna i avtalet består av allmänna löneförhöjningar på 5,5 procent, en lokal lönepott på 0,2 procent och en engångsersättning på 760 euro.

Den allmänna löneförhöjningen är 2,2 procent år 2023 och 3,3 procent år 2024. Dessutom betalas en engångsersättning i euro ut i två omgångar. 380 euro betalas ut i maj. I augusti betalas likaså 380 euro i form av en senareläggningsersättning. Sammanlagt rör det sig alltså om 760 euro.

Löneförhöjningen för år 2024 innehåller en företagsspecifik lönepott. Arbetsgivaren besluter om hur den fördelas.

Lönetabellerna höjs enligt modell för den allmänna lönehöjningen med 5,5 procent under avtalsperioden. Tilläggen höjs med 3,3 procent från och med 1.3.2024.

Läs mer om innehållet i kollektivavtalet (på finska).